ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน Pig Board ประเมินต้นทุนการผลิตสุกร ปี 2564 ประเมินต้นทุนเฉลี่ย Q3 คาดการณ์ Q4 และเฉลี่ยทั้งปี 2564 ดังนี้

– กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ย Q3 ที่ 80.80 Q4 ที่ 76.94 และเฉลี่ยทั้งปี 78.40 บาทต่อกิโลกรัม 
– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ย Q3 ที่ 72.32 Q4 ที่ 72.88 และเฉลี่ยทั้งปี 70.42 บาทต่อกิโลกรัม

หลังจากสุกรในพื้นที่เสี่ยงเร่งขายขาดทุนหนีความเสียหาย ลดจำนวนลงไปมาก ทำให้สุกรในฟาร์มที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) เข้มงวด เริ่มออกสู่ตลาดทดแทนมากขึ้น

ภาคตะวันตก 80-82
ภาคตะวันออก 80-82
ภาคอีสาน 80-82
ภาคเหนือ 84
ภาคใต้ 84

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 : 2,300 บวก/ลบ 80 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (3 พฤศจิกายน 2564)

หมูจีน ราคาขึ้น เนื่องจาก 1.เข้าฤดูหนาว ทำให้การบริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากวัฒนธรรมการกิน 2.รัฐบาลเก็บเนื้อหมูเป็นสต๊อกคลังอาหารต่อไป 3.ตอนนี้บางผู้เลี้ยงเก็บหมูไม่ขายเพื่อรอตรุษจีน ซึ่งจะทำให้เนื้อหมูส่งตลาดลดลง ราคาปรับตัวดีต่อเนื่อง

ต้นทุนหมูจีน เดือนพฤศจิกายน 2564 ต้นทุนการเลี้ยง (ต้นทุนปกติ ถ้าเป็นโรค ต้นทุนจะมากกว่านี้ขึ้นกับ % เสียหาย)

1. หมูขุนผลิตลูกเอง 14-17 หยวน

2. หมูขุน ซื้อลูกมาเลี้ยง 17-22 หยวน

3. ต้นทุนลูกหย่านม (7 กก.) 460-600 หยวน/ตัว *ต้นทุนใกล้เคียงกับเดือนตุลาคม

4. ราคาขายลูกหมู 15 กก. ทรงตัว เหลือ 200-330 หยวนต่อตัว

*ผู้เลี้ยงที่ขายลูกหมูยังขาดทุนตัวละ 230-470 หยวน

*ผู้เลี้ยงที่ขุนเองปริ่มทุน-บวกเล็กน้อย

*ผู้เลี้ยงที่ซื้อลูกมาขุนยังลบอยู่

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.21 บาท)

หมูเวียดนาม ราคายืน มีการคลาย Lockdown เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่บริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา หน้าตา ASF ยังมีอยู่

ต้นทุนหมูเวียดนาม เดือนพฤศจิกายน 2564 ต้นทุนการเลี้ยง (ต้นทุนปกติ ถ้าเป็นโรค ต้นทุนจะมากกว่านี้ขึ้นกับ % เสียหาย) 

1. หมูขุนผลิตลูกเอง 64-68 บาท/กก.

2. หมูขุน ซื้อลูกมาเลี้ยง 68-71 บาท/กก.

3. ต้นทุนลูกหย่านม (7 กก.) 1,500 บาท/ตัว *ต้นทุนเพิ่มจากเดิม 10% เพราะราคาอาหารสัตว์ปรับตัวขึ้น 

4. ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,700 บาทต่อตัว *ราคาขายลูกหมูเพิ่มขึ้น ต้นเดือนตุลาคม (1,500 บาทต่อตัว)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาลง การนำเข้าลดลง ทำให้ราคาในประเทศและการบริโภคภายในยังไม่กลับมา มีความเสียหาย ASF อยู่

หมูเมียนมาร์ ราคาลง การระบาด Covid-19 รอบนี้ การบริโภคยังไม่กลับมา ค่าเงินของพม่าก็อ่อนลง ต้นทุนราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น บางพื้นที่เริ่มมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

หมูลาว ราคายืน มีการคลาย Lockdown หลายพื้นที่ การบริโภคยังไม่กลับ

หมูฟิลิปปินส์ ราคาขึ้น ราคายังมีการปรับฐานเพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่ 

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก

– ไปกัมพูชา วันละ 300-500 ตัว (หมูขุน)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com