ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 21 มีนาคม 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 12/2566) วันพระที่ 21 มีนาคม 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์มย้อนหลัง-ล่าสุดที่นี่<<

สภาวะการค้าสุกรขุนระหว่างวันพระที่แล้ว ทุกพื้นที่ปรับฐานราคายืนแข็ง และปรับบวกขึ้นในบางพื้นที่ แนวโน้มยืนแข็งต่อเนื่อง ขณะที่ราคาหน้าฟาร์มยังต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยง

ในขณะที่กลยุทธ์การ Balance Part ของห้างค้าปลีก ค้าส่ง ปรับลดสัดส่วนราคาจำหน่ายปลีกเนื้อแดง (สะโพก หัวไหล่) อยู่ในระดับประมาณ 1.6 เท่าของราคาสุกรขุนจากเดิมประมาณ 1.8 เท่า แต่เพิ่มสัดส่วนชิ้นส่วนพรีเมี่ยม สามชั้น สันคอ อยู่ในระดับประมาณ 2.5-2.8 โดยสันนอก สันใน อยู่ในระดับประมาณ 2.2-2.3 เท่าของราคาสุกรขุน

ภาคตะวันตก 84
ภาคตะวันออก 86
ภาคอีสาน 86-88
ภาคเหนือ 88
ภาคใต้ 86

ลูกสุกรขุน 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 อยู่ที่ 2,200 บาท บวก/ลบ 84

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน พระที่ 21 มีนาคม 2566 อยู่ที่ 76-78 บาทต่อกิโลกรัม (ปรับขึ้นจากพระที่แล้ว อยู่ที่ 72-76 บาทต่อกิโลกรัม)


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (21 มีนาคม 2566)

หมูจีน ราคาขึ้น ราคาหมูขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก ราคาหมูที่เพิ่มขึ้นได้รับผลกระทบมาจากการขนส่งที่ยากขึ้น เพราะสภาพอากาศที่อุณหภูมิลดลงและมีฝนตกในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ซึ่งราคาหมูที่ลดลงนี้กระตุ้นการบริโภค ทำให้ความต้องการมากขึ้นเล็กน้อย ส่งผลราคาหมูเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย ในบางพื้นที่เกิดโรคระบาดทำให้ต้องจับขายหมูก่อนเวลาที่กำหนดจับขาย ผู้เลี้ยงหมูมีแนวโน้มการจับขายหมูมากขึ้น โรงเชือดซื้อหมูเข้าเชือดได้ง่ายขึ้น เปอร์เซ็นต์โรงเชือดเปิดทำงานเทียบกับเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่าในช่วงเวลาสั้นๆ นี้ ราคาหมูมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 610-680 RMB (3,007-3,352 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 4.93 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาทรงตัว ขึ้นบางพื้นที่ ราคาปรับตามสถานการณ์ของกำลังบริโภคที่ยังไม่มาก เศรษฐกิจเวียดนามยังไม่ดี ยังมีโรคระบาดในบางพื้นที่

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,500-1,800 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 690 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาขึ้น : ราคาสุกรปรับขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว มีประกาศจากหน่วยงานรัฐ ให้ปรับราคาขึ้น 2 รอบ ในสัปดาห์นี้ (รวมเป็น 600 riel) จากภาวะราคาต้นทุน และการอัพเดทราคาขายจริงในพื้นที่ : มีหลายพื้นที่เจอโรคระบาด

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน (1 บาท = 119 riel)

หมูเมียนมาร์ ราคาทรงตัว ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูทรงตัว ส่วนราคาไก่เนื้อและไข่ไก่ก็ทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อน และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงการนำเข้าสินค้า และวัตถุดิบยากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

อัตราแลกเปลี่ยน (84 ks/ 1 บาท)

หมูลาว ราคาทรงตัว ราคาสุกรทรงตัวจากสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากมีการลักลอบขนหมูข้ามเส้นทางธรรมชาติ จากแนวชายแดนกัมพูชา-ลาว ทางภาคใต้ของประเทศลาว รัฐยังไม่อนุญาตให้นำเข้าสุกรจากไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

อัตราแลกเปลี่ยน (1 บาท = 503 กีบ)

หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว 1. ราคาสุกรยังคงทรงๆตัว แม้ว่าประชากรหมูยังไม่กลับมาเท่าเดิมก่อน ASF แต่มีการนำหมูเข้ามา 2. ราคาไก่เนื้ออ่อนลงมา เพราะการนำเข้ามาเช่นเดียวกับสุกร 3. ราคาไก่ และไข่ ลงมาในช่วงนี้เพราะราคาอาหารจากประมงราคาถูกลง ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น

อัตราแลกเปลี่ยน (1 เปโซ = 0.62 บาท)

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย : ไม่มี 

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com