ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 19/2566) วันพระที่ 12 พฤษภาคม 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

สภาวะราคาสุกรทุกภูมิภาคทรงตัว มีคำสั่งซื้อถึงฟาร์มมากขึ้น คาดว่าราคายืนแข็ง ถึง ปรับตัวขึ้นในวันพระถัดไป

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรไตรมาส 2 เบาลงตามต้นทุนลูกสุกรพันธุ์ เฉลี่ย 96.52 ต่ำสุดในเดือนมิถุนายน 90.57 บาทต่อกิโลกรัม

หลังการชุมนุมของเกษตรกรชาวหมู 9 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานร่วมแก้ปัญหาเนื้อสุกรลักลอบ และต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ในระหว่างกรมเริ่มทะยอยแต่งตั้ง โดยคณะทำงานของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเห็นชอบส่งเรื่องแรกถึงกรมศุลกากร “ขอให้ขึ้นบัญชีผู้นำเข้าเนื้อสุกรที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ เข้าลักษณะต้องตรวจสอบการผ่านพิธีการแบบ Red Line ทั้งหมด จนกว่าจะจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดลักลอบนำเข้าจนถึงที่สุด”

ภาคตะวันตก 70-72
ภาคตะวันออก 74
ภาคอีสาน 74
ภาคเหนือ 74
ภาคใต้ 79

ลูกสุกรขุน 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 1,700 บาท บวก/ลบ 70

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน พระที่ 12 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 64 – + บาทต่อกิโลกรัม


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเซียน (12 พฤษภาคม 2566)

หมูจีน ราคาลง สาเหตุมาจาก ความต้องการโดยรวมไม่มาก สภาพตลาดยังขาดโอกาสที่ดีที่ทำให้ราคาหมูเพิ่มขึ้น แต่ราคาหมูเทียบกับเมื่อวานมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพราะราคาหมูต่ำทำให้แนวโน้มผู้เลี้ยงหมูอยากจับขายหมูต่ำลง บางโรงเชือดมีสต๊อกไม่เพียงพอ และเพื่อตอบสนองความต้องการของออเดอร์ จึงมีการเพิ่มราคาในการรับหมูเข้าเชือด ซึ่งราคาหมูของวันนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 540-630 RMB (2,624.4-3,061.8 THB)

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com