ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 27 พฤษภาคม 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 21/2566) วันพระที่ 27 พฤษภาคม 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

ซัพพลายส่วนเกินเนื้อสุกรลักลอบเริ่มหมดไปจากตลาด ส่งผลความต้องการและคำสั่งซื้อสุกรขุนหน้าฟาร์มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทุกภูมิภาคบวกราคาขายจริงขึ้น 4 บาทต่อกิโลกรัม กรมการค้าภายในหนุนให้เกษตรกรปรับราคาหน้าฟาร์มต่อเนื่องเข้าหาต้นทุน เพื่อลดความเสียหาย

ASF ในเวียดนามยังมีต่อเนื่องส่งผลราคาสุกรเอเชียทะยอยปรับสูงขึ้น รายงานไข้หวัดนก H5N1 ในบราซิลดันราคาไก่เนื้อสูงขึ้นเช่นกัน

ภาคตะวันตก 74
ภาคตะวันออก 78
ภาคอีสาน 78
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 79

ลูกสุกรขุน 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 1,700 บาท บวก/ลบ 70

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน พระที่ 27 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 68 บาทต่อกิโลกรัม

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com