ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 3 มิถุนายน 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 22/2566) วันพระที่ 3 มิถุนายน 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

ราคาสุกรขุนทุกภูมิภาคขยับราคาขึ้นจากราคาซื้อขายจริงช่วงระหว่างวันพระที่ผ่านมา 2-4 บาท ลดแรงกดดันการขาดทุนต่อเนื่องขึ้นเดือนที่ 5 หลายฟาร์มเริ่มมีปัญหากระแสเงินสดติดขัดมากขึ้น

กรมปศุสัตว์เร่งกวาดล้างหมูเถื่อนตามห้องเย็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เกษตรกรหลายภูมิภาคจี้กรมการค้าภายในตรวจสอบการกำหนดราคาจำหน่ายปลีกอันไม่เป็นธรรมของห้างค้าส่งค้าปลีก โดยการสำรวจระหว่างสัปดาห์ปรากฎว่าราคาจำหน่ายปลีกห้างค้าส่งค้าปลีกเริ่มปรับราคาขึ้น กับ สินค้าเนื้อสุกรทุกชิ้นส่วน

ภาคตะวันตก 76
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 81

ลูกสุกรขุน 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 1,700 บาท บวก/ลบ 70

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน พระที่ 27 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 72 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาปรับขึ้นจากพระที่แล้ว อยู่ที่ 68 บาทต่อกิโลกรัม)

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com