ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 5 เมษายน 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 14/2566) วันพระที่ 5 เมษายน 2566 

ดูราคาหมูหน้าฟาร์มย้อนหลัง-ล่าสุดที่นี่<<

สภาวะการค้าสุกรขุนทุกพื้นที่ราคายืนแข็ง แนวโน้มยืนแข็งต่อเนื่อง ปัญหาเดิมๆ ที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้วงการสุกรไทยอยู่ได้ประกอบด้วย

1) ขจัดปัญหาซัพพลายส่วนเกินจากหมูกล่องที่ลักลอบนำเข้า
2) ผลักดันการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการไม่ให้เหลื่อมล้ำตลอดห่วงโซ่
3) จี้ภาครัฐเรื่องราคาที่สูงเกินจริงของวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ ทั้งกลุ่มพลังงาน และโปรตีน

นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดังแห่งหนึ่ง มองประเด็นต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ (ข้อ 3) ที่อยู่ในวิสัยที่แก้ได้ จะทำให้ต้นทุนการเลื้ยงสุกรกลุ่มที่ซื้อลูกสุกรพันธุ์เข้าขุน จะลดต้นทุนลงได้ทันที 30% อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมสุกรอาเซียน จะลดโอกาสการทำกำไรจากส่วนต่างของหมูกล่องที่ลักลอบนำเข้าได้เช่นกัน

ภาคตะวันตก 84
ภาคตะวันออก 86-88
ภาคอีสาน 88
ภาคเหนือ 88
ภาคใต้ 86

ลูกสุกรขุน 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 อยู่ที่ 2,200 บาท บวก/ลบ 84

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน พระที่ 5 เมษายน 2566 อยู่ที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม (ปรับลงจากพระที่แล้ว อยู่ที่ 78 บาทต่อกิโลกรัม)


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (5 เมษายน 2566)

หมูจีน ราคาลง ราคาหมูลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก ณ ตอนนี้ ปริมาณหมูในตลาดมีจำนวนมากกว่าความต้องการบริโภค อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจีนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ การจับจ่ายของประชาชนจึงยังไม่มากนัก รวมไปถึงสภาวะอุณหภูมิที่สูงและชื้นก่อนเข้าฤดูร้อนจีนยังส่งผลต่อการบริโภคเนื้อหมูที่ลดลงอีกด้วย

ภาพรวมของราคาหมูภาคเหนือดูค่อนข้างสูงกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจากภาคเหนือฝนตกเยอะขึ้น ส่งผลต่อการจัดซื้อที่ต้องการหมูมากขึ้นและยากขึ้นในข่วงก่อนเทศกาลเชงเม้ง แนวโน้มการจับขายของผู้เลี้ยงหมูหลังบ้านยังมีไม่มาก สวนทางกับกลุ่มบริษัทผู้เลี้ยงหมูที่ลดปริมาณจับขายเพื่อบังคับให้ราคาเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าราคาหมูจะเพิ่มขึ้นทันทีในวันพรุ่งนี้ (วันเชงเม้ง) ทว่าราคาที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและค่อนข้างคงที่

ส่วนราคาหมูภาคใต้มีทิศทางเพิ่มตามราคาหมูภาคเหนือ จังหวะการจับขายของกลุ่มบริษัทผู้เลี้ยงหมูที่อยู่ภาคใต้ถือว่าปกติ ด้านการบริโภคได้รับผลเชิงบวกจากเทศกาลเชงเม้ง ทำให้ความต้องการและปริมาณเข้าเชือดเพิ่มขึ้น ทว่าอุปสงค์ยังน้อยกว่าอุปทาน จึงทำให้ตลาดอาจจะเพิ่มราคาได้อย่างมีข้อจำกัด โดยสรุปราคาหมูในช่วงนี้มีทิศทางจะขึ้นเล็กน้อยในอัตราคงที่

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 580-630 RMB (2,888-3,137 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 4.98 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาทรงตัว ลงบางพื้นที่ ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภคที่ยังไม่มาก เศรษฐกิจเวียดนามยังไม่ดี นักท่องเที่ยวยังไม่มาตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมาย ยังมีโรคระบาดในบางพื้นที่ บริเวณชายแดนจีน- เวียดนาม ไม่มีการส่งออกหมู ปิดเทอม

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,500-1,700 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 687 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาขึ้น : ราคาสุกรขยับขึ้น (200riel) 1-2 บาทจากพระที่แล้ว (ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กำลังการบริโภคสูงขึ้น) ยังพบการนำเข้าหมูจากนอกพื้นที่ เข้ามาปริมาณมาก

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน (1 บาท = 119.25 riel)

หมูเมียนมาร์ ราคาทรงตัว ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูทรงตัว ส่วนราค่ไก่เนื้อและไข่ไก่ก็ทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อน และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอด ส่งผลให้การนำเข้าสินค้า และวัตตุดิบได้รับผลกระทบ

อัตราแลกเปลี่ยน (1 บาท = 84 ks)

หมูลาว ราคาขึ้น : ราคาสุกรขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว ราคาสุกรภาคเหนือปรับขึ้น ราคาภาคกลางและใต้ไปรับลง การลักลอบขนหมูเถื่อนตามตะเข็บชายแดนลาว-กัมพูชา ยังมีต่อเนื่อง ราคาไก่พื้นเมืองยืน จากสัปดาห์ที่แล้ว ราคาไข่ไก่ยืน จากสัปดาห์ที่แล้ว รัฐยังไม่อนุญาตให้นำเข้าสุกรจากไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

อัตราแลกเปลี่ยน (1 บาท = 510.42 กีบ)

หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว บางพื้นที่ขึ้น 1. หมูทิศทางปรับขึ้นจากปริมาณหมูมีน้อย 2. ไก่ราคาปรับลงจากที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ 3. ไข่ ปรับลง ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาววันอีสเทอร์ โรงเรียนและราชการปิด

อัตราแลกเปลี่ยน (1 เปโซ = 0.62 บาท)

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย : ไม่มี 

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com