ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 14 กันยายน 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 37/2566) วันพระที่ 14 กันยายน 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

สภาวะการค้าสุกรขุนหน้าฟาร์มอ่อนตัวทุกพื้นที่ ผู้ประกอบการฟาร์มยังคงอยู่ในสภาวะที่ยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ทุกฟาร์มถูกแรงกดดันของกระแสเงินสดให้ขายแม้ถูกกดราคารับซื้อหน้าฟาร์ม

ทฤษฎีกระดุมเม็ดแรกสร้างความแคลงใจกับบรรดาที่ปรึกษาในกลุ่มธุรกิจสุกรไทย ที่ตัวเลข Demand Side จากภาครัฐยังสูงอยู่ ซึ่งต้องตรวจสอบตัวเลขที่ถูกต้อง กับ Supply Side ของภาคเอกชน เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาราคาสุกรตกต่ำที่จะนำสู่การพิจารณาของ Pig Board ในวันที่ 20 กันยายน 2566 สัมฤทธิ์ผลที่สุด

ภาคตะวันตก 66
ภาคตะวันออก 66
ภาคอีสาน 62-64
ภาคเหนือ 64-66
ภาคใต้  70

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 : 1,400 บาท บวก/ลบ 62

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน วันพระที่ 14 กันยายน 2566 อยู่ที่ 55-57 บาทต่อกิโลกรัม

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com