ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 22 กันยายน 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 38/2566) วันพระที่ 22 กันยายน 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

ตลาดสุกรขุนหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคทรงตัว

หลังการประชุม Pig Board ใหญ่ 20 กันยายน 2566 : ผู้เลี้ยงสุกรทั้งระบบรอการประชุมร่วมในระดับปลายน้ำ ทั้ง 2 ภาครัฐ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน หน่วยราชการอื่นๆ ที่จำเป็น กับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมทำความเข้าใจมาตรการจำหน่ายสุกรตามโครงสร้างต้นทุนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสุกรร่วม 9 เดือน ที่เพิ่งเห็นชอบโดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board)

ภาคตะวันตก ยืนตามราคาพระที่แล้ว
ภาคตะวันออก 64
ภาคอีสาน 64
ภาคเหนือ 64-66
ภาคใต้  70

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 : 1,400 บาท บวก/ลบ 62

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน วันพระที่ 20 กันยายน 2566 อยู่ที่ 53-54 บาทต่อกิโลกรัม

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com