ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 29 กันยายน 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 39/2566) วันพระที่ 29 กันยายน 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

ตลาดสุกรขุนหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคย่อตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงหวังทางออกสุดท้าย ต่างขอภาครัฐเร่งแก้ปัญหานำกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มาแก้วิกฤตขายสุกรหน้าฟาร์มตามโครงสร้างต้นทุน หลัง Pig Board เห็นชอบตามที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินำเข้าวาระเมื่อ 20 กันยายน ที่ยื่นเรื่องนี้มาตั้งแต่มิถุนายน 2566

วันนี้กรมปศุสัตว์จะเริ่มทำลายของกลาง 161 ตู้วันแรก ในพื้นที่ทั้งจังหวัดชลบุรี และสระแก้ว ขึ้นอยู่กับสภาวะฝน โดย DSI เริ่มขยายผลเข้าตรวจสอบแหล่งต้องสงสัย กับ Transaction ตั้งแต่ปี 2564-2565

ภาคตะวันตก รอยืนยัน
ภาคตะวันออก 60-62
ภาคอีสาน 60-62
ภาคเหนือ 62-64
ภาคใต้  66

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 : 1,400 บาท บวก/ลบ 60

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน วันพระที่ 29 กันยายน 2566 อยู่ที่ 53-54 บาทต่อกิโลกรัม

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com