ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 12 พฤศจิกายน 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 46/2566) วันพระที่ 12 พฤศจิกายน 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

ราคาทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเร่งปรับฐาน ให้ราคาวิ่งเข้าสู่ต้นทุนเพื่อลดความสูญเสียให้กับผู้เลี้ยงทั้งระบบ

ภาคตะวันตก ปรับ 4 บาทจากฐานเดิม
ภาคตะวันออก 70
ภาคอีสาน 70
ภาคเหนือ 74
ภาคใต้  68

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 : 1,500 บาท บวก/ลบ 66

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน วันพระที่ 12 พฤศจิกายน 2566 อยู่ที่ 59-61 บาทต่อกิโลกรัม

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com