ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 5 ธันวาคม 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 49/2566) วันพระที่ 5 ธันวาคม 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

ทุกภูมิภาคเดินหน้าปรับฐานราคาต่อเนื่อง 4 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาซื้อขายจริงที่ยังคงมีแรงกดดันช่วงกลางสัปดาห์ เพื่อลดการขาดทุน ขอให้เกษตรกรแจ้งสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือแจ้งสำนักงานพาณิชย์พื้นที่ กรณีมีการกดดันราคาหน้าฟาร์ม เนื่องจากตัวเลข E-Movement เดือนตุลาคม 2566 ของกรมปศุสัตว์ เป็นตัวเลขเข้าเชือดสูงที่สุดของปี 2566 เฉลี่ย 58,000-59,000 ตัวต่อวัน สะท้อนความต้องการบริโภคที่สูงขึ้นมาก

ภาคตะวันตก 66-68
ภาคตะวันออก 70
ภาคอีสาน 72
ภาคเหนือ 74
ภาคใต้  70

 

โดยนายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติคนใหม่ ขอให้ห่วงโซ่การค้าสุกรทั้งระบบ ทั้งผู้ค้าหน้าฟาร์ม ห้างค้าส่ง ค้าปลีก เข้าใจความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงสุกร เพราะฐานราคาอาหารพร้อมรับประทานที่ใช้วัตถุดิบจากเนื้อสุกรอยู่ในระดับราคาที่สูงมาก ในขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มขาดทุนและทะยอยเลิกการประกอบอาชีพไปเป็นจำนวนมากจากการขาดสภาพคล่อง

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นี้ นอกจากการเข้าขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่เร่งรัดการปราบหมูเถื่อนแล้ว จะมีประเด็นเรียกร้อง 6-7 ประเด็น ที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำร้อง โดยจะมีการวางกรอบเวลาในการติดตาม เพราะข้อเรียกร้องจะเป็นประโยชน์ทั้งวงการปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ต้นทาง

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566: 1,600 บาท บวก/ลบ 68 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

 

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com