ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 8 พฤศจิกายน 2565

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 45/2565) พระที่ 8 พฤศจิกายน 2565

>>ดูราคาหมูหน้าฟาร์มย้อนหลัง-ล่าสุดที่นี่<<

การท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยบวกสำหรับหลายภูมิภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคใต้ กับ ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรที่สูงขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ยาว ในขณะที่ผลผลิตการกลับมาเลี้ยงใหม่ทุกภูมิภาคในไตรมาส 4 ต่ำกว่าที่คาด ผลจากความเสียหายที่สูงระหว่างการเลี้ยงช่วงปลายฝน

คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกรนัดประชุมประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 4/2565 ปลายสัปดาห์นี้คาดว่าจะยังคงสูงใกล้เคียงไตรมาสที่ 3/2565

ขณะที่ราคาข้าวโพดหน้าโรงงานอาหารสัตว์ขยับมาเกิน 12 บาทต่อกิโลกรัมและยืนระยะอีกครั้ง ในขณะที่ราคาที่เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดขายได้เกินกว่าราคาประกันราคาของรัฐบาล(8.50 บาทต่อกิโลกรัม) เล็กน้อย

ปัญหาส่วนต่างราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ กับ ราคาหน้าโรงงานอาหารสัตว์ นับวันจะสูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมกับชาวไร่ข้าวโพดและเกษตรกรภาคปศุสัตว์ (ราคาข้าวโพดสูงสุดวันนี้(8 พฤศจิกายน)ที่กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง)12.45 บาทต่อกิโลกรัม)

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอให้ผู้เลี้ยงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

ภาคตะวันตก 100

ภาคตะวันออก 100
ภาคอีสาน 100
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 100

ลูกสุกรขุน 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ทรงตัวที่ 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com