ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 12 ธันวาคม 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 49/2566) วันพระที่ 12 ธันวาคม 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

การขยับขึ้นของราคาสุกรขุนในทุกภูมิภาคยังคงมีการกระจายตัวต่ำ ฐานยังไม่แน่นอย่างครอบคลุม ต้นทุนอาหารสัตว์ซึ่งยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนที่ยังไม่มีการเปิดเผยและแก้ไขอย่างจริงจัง ที่เป็นปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใน 9 มาตรการที่กลุ่มเกษตรกรยื่นต่อนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในวันนี้ พร้อมกับการเข้าพบขอบคุณ

ภาคตะวันตก 68
ภาคตะวันออก 70
ภาคอีสาน 72
ภาคเหนือ 74
ภาคใต้  70

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566: 1,600 บาท บวก/ลบ 68 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com