ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 27 ธันวาคม 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 52/2566) วันพระที่ 27 ธันวาคม 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

ทุกภูมิภาคยืนราคา และยังคงพยายามต่อเนื่องเพื่อให้ราคาหน้าฟาร์มเข้าสู่ต้นทุน โดย 4 มกราคม 2567 รมว.เกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นัดกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีก ผู้เลี้ยงทุกกลุ่ม ทุกภูมิภาค ร่วมหารือแก้ปัญหาราคาสุกรหน้าฟาร์ม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในขณะที่การประชุมวันนี้ที่สำนักปลัดนายกฯ ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร(ชุดเล็ก) ที่ตั้งโดยคณะกรรมการร่วมฯ ของนายกเศรษฐา ทวีสิน ผู้บริหารจากกรมการค้าภายใน หนึ่งในคณะอนุฯ รับที่จะเป็นตัวกลางเชิญห่วงโซ่การค้าสุกรหน้าฟาร์ม ตลอดถึงห่วงโซ่ค้าปลีกค้าส่งเนื้อสุกร เข้าร่วมประชุมหารือ เช่นกัน

เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ปัญหาราคาสุกรตกต่ำจะได้รับการคลี่คลาย จากความพยายามของภาครัฐเอกชนร่วมกัน

ภาคตะวันตก 68
ภาคตะวันออก 72
ภาคอีสาน 72
ภาคเหนือ 74
ภาคใต้  74

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566: 1,600 บาท บวก/ลบ 68 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com