ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 4 มกราคม 2567

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 1/2567) วันพระที่ 4 มกราคม 2567

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

ทุกภูมิภาคยืนราคาต่อเนื่อง การหารือตลอดห่วงโซ่ในกลุ่มห้างค้าส่ง ค้าปลีก เริ่มมีความชัดเจนและเข้าใจปัญหาต้นทุนที่สูงของผู้เลี้ยงสุกรภายในประเทศดี TOP SUPERMARKET อยากให้การตั้งราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรควรมีราคาขั้นต่ำที่ต้นทุน เพื่อไม่ให้เกษตรผู้เลี้ยงเสียหาย แต่ยังไม่มีการกำหนดกรอบเวลาที่จะให้กลุ่มนี้ขยับการตั้งราคาจำหน่ายปลีกขึ้น โดย รมว.เกษตรมอบหมาย กรมปศุสัตว์ และกรมการค้าภายใน รีบไปดำเนินการเรื่องนี้ต่อ

 

ภาคตะวันตก 68
ภาคตะวันออก 72
ภาคอีสาน 72
ภาคเหนือ 74
ภาคใต้  74

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 : 1,600 บาท บวก/ลบ 68 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com