ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 17 มีนาคม 2567

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 11/2567) วันพระที่ 17 มีนาคม 2567

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

หลายภูมิภาคเริ่มโครงการตัดวงจรลูกสุกรภาคสมัครใจไปแล้ว ก่อนชัดเจนหลังกรมปศุสัตว์เรียกประชุม 20 มีนาคมนี้ ทั้งงบประมาณและมาตรการทางการบริหาร และกฎหมายที่ต้องใช้กำกับร่วม เพื่อผลที่ชัดเจนในการเข้าพยุง และยกระดับราคาสุกรหน้าฟาร์ม

ภาคตะวันตก 58
ภาคตะวันออก 64
ภาคอีสาน 62-64
ภาคเหนือ 62
ภาคใต้ 62

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 : 1,400 บาท บวก/ลบ 64 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com