ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 24 มีนาคม 2567

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 12/2567) วันพระที่ 24 มีนาคม 2567

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

สถานการณ์โดยรวมพ่อค้าสุกรหน้าฟาร์มเริ่มมีการแจ้งขอคิวเพิ่ม กลุ่ม Food Service มีความต้องการการบริโภคต่อวันสูง โดยเฉพาะกลุ่มเชนร้านชาบู และบาร์บีคิวในพื้นทีห้างสรรพสินค้า ในย่านจับจ่ายหลักทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และเมืองหลัก เฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 57,000 ตัวต่อวัน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

การส่งลูกสุกรเข้าโครงการตัดวงจรการผลิตกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรส่งเข้าสมทบอย่างต่อเนื่อง

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้ความมั่นใจจากการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคมว่า จากการเช็คสอบในระบบสุกรลักลอบไม่น่ามีแล้ว

โดยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยังคงให้ความสำคัญกับการยกระดับราคาสุกรทั้งราคาสุกรหน้าฟาร์ม และราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกร ซึ่งจะส่งผลกระทบระหว่างกัน ในขณะที่ผู้เลี้ยงโดยเฉพาะรายย่อยยังคงขาดทุน จึงจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องหามาตรการในการยกระดับราคาอย่างชัดเจน ร่วมกับมาตรการอื่นๆ

ภาคตะวันตก 58
ภาคตะวันออก 64
ภาคอีสาน 62-64
ภาคเหนือ 62
ภาคใต้ 58

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 : 1,400 บาท บวก/ลบ 64 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com