ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 1 เมษายน 2567

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 14/2567) วันพระที่ 1 เมษายน 2567

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

ตลาดตอบรับโครงการตัดวงจรลูกสุกร โดยยกระดับราคาสุกรหน้าฟาร์มสำหรับวันพระนี้ทุกภูมิภาค 4 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ผู้ประกอบการฟาร์มทุกภูมิภาคมีกำหนดการส่งลูกสุกรเข้าโครงการตัดวงจรต่อเนื่อง และมีการกระจายตัวของจำนวนฟาร์มสุกรที่สมัครใจมากขึ้น

ทิศทางราคามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง โดยเป้าหมายอยู่ที่การอิงโครงสร้างต้นทุนของผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งการยกระดับราคาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือไปถึงกลุ่มร้านค้าปลีกเนื้อสุกร ห้างค้าส่งค้าปลีก ที่จะทะยอยยกระดับราคาจำหน่ายปลีก ที่จะมีความเป็นธรรมมากขึ้นต่อผู้เลี้ยงสุกรในประเทศเพื่อให้ทั้งห่วงโซ่อยู่ได้ โดยเฉพาะผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่มีปัญหาการกดราคามาก

ภาคตะวันตก 60
ภาคตะวันออก 68
ภาคอีสาน 66
ภาคเหนือ 67
ภาคใต้ 62

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 : 1,400 บาท บวก/ลบ 64 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com