ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 14 มิถุนายน 2567

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 24/2567) วันพระที่ 14 มิถุนายน 2567

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

การซื้อขายสุกรขุนทุกภูมิภาคยังคงทรงตัวต่อเนื่อง หลายภูมิภาคปริมาณออกสู่ตลาดน้อยลง ในขณะที่ราคาสุกรขุนประเทศรอบบ้านสูงขึ้น

กรมปศุสัตว์ขยายระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมโครงการตัดวงจรลูกสุกร ทำหมูหัน ปี 2567 จนถึงวันที่ 25 มิถุนายนนี้ โดยเพิ่มโอกาสให้ฟาร์มที่มีแม่พันธุ์มากกว่า 1000 ตัวแต่ไม่เกิน 2,000 ตัว ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยให้ตัดวงจรลูกสุกรร้อยละ 5 ของจำนวนแม่พันธุ์ ระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเริ่มโครงการ

ภาคตะวันตก -ยืนราคา-
ภาคตะวันออก 68 – 74
ภาคอีสาน 72
ภาคเหนือ 73 – 76
ภาคใต้ 74

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 : 1,800 บาท บวก/ลบ 70 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com