ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 14 มกราคม 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 2/2566) พระที่ 14 มกราคม 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์มย้อนหลัง-ล่าสุดที่นี่<<

ทุกภูมิภาคปรับฐานราคาขยับขึ้น 4 บาท ตามความต้องการบริโภคที่สูงขึ้นทุกภูมิภาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน และปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เฉลี่ยสูงกว่าราคาตลาดสุกรขุนในหลายพื้นที่ โดยแรงกดดันต้นทุนน้ำหนักยังคงอยู่ที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สัปดาห์นี้ขยับต่อไปอยู่ที่ 13.40 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,320 บาท เป็นกระสอบละ 1,430 บาท

โดยปัจจัยบวกต่อเนื่องเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ทะยอยเข้ามาอย่างหนาแน่นทั้งสัปดาห์นับจากวันแรก 8 มกราคม 2566

ภาคตะวันตก 96-98
ภาคตะวันออก 98-100
ภาคอีสาน 100-102
ภาคเหนือ 102
ภาคใต้ 100

ลูกสุกรขุน 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ทรงตัวที่ 3,400 บาท บวก/ลบ 96 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน พระที่ 14 มกราคม 2566 อยู่ที่ 95 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งปรับขึ้นจากพระที่แล้ว 4 บาท (91 บาทต่อกิโลกรัม)

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com