ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 21 มกราคม 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 3/2566)
วันพระที่ 21 มกราคม 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์มย้อนหลัง-ล่าสุดที่นี่<<

ราคาสุกรขุนทรงตัวเกือบทุกภูมิภาค มีเพียงภาคใต้ที่อ่อนตัวลงแม้ปริมาณผลผลิตส่วนเกินมีไม่มาก โดยหลังเทศกาลตรุษจีน Demand จะอ่อนเพียงช่วงสั้น เนื่องจากภาคใต้มีพื้นฐานการท่องเที่ยวที่หนาแน่น

แรงกดดันของวัตถุดิบอาหารสัตว์สร้างความเคลื่อนไหวให้ภาคอาหารสัตว์ ภาคปศุสัตว์ เพื่อจี้ภาครัฐให้ตระหนักถึงการปล่อยให้ภาคอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ แบกปัญหาต้นทุนที่หนักขึ้น ที่ยังไม่มีแนวทางแก้ไขอะไรออกมาบ้างเลย

ภาคตะวันตก 96-98
ภาคตะวันออก 98-100
ภาคอีสาน 100-102
ภาคเหนือ 102
ภาคใต้ 96

ลูกสุกรขุน 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ทรงตัวที่ 3,400 บาท บวก/ลบ 96

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com