ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปรับราคาขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดหน้าโรงงาน 13.80 บาท

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาขยับขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดราคาหน้าโรงงานปรับขึ้นแตะกิโลกรัมละ 13.80 บาท (10 กุมภาพันธ์ 66)

สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธ์ุไทย ได้แจ้งราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% (เมล็ด) ณ หน้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) อยู่ที่ 13.80 บาท/กิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นราคาสูงสุดในรอบหลายปี

ทั้งนี้การปรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ไม่ได้ปรับเพียง กรุงไทยอาหารสัตว์ เท่านั้น โรงงานอื่นๆ ก็ต้องปรับราคารับซื้อตามไปด้วย เช่น เครือซีพี , เบทาโกร , เซ็นทาโก และแหลมทองสหการ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com