ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ครบรอบ 54 ปี เบทาโกร พร้อมปรับตัว “GOING FORWARD WITH TRUST”

เครือเบทาโกร ครบรอบ 54 ปี สร้างความเชื่อมั่น พร้อมปรับตัวอยู่ร่วมกับโควิดอย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีความสุข

เครือเบทาโกร หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงระดับประเทศ จัดงานครบรอบ 54 ปี ในรูปแบบนิวนอร์มอล ภายใต้แนวคิด “GOING FORWARD WITH TRUST” เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างกำลังใจ และความเชื่อมั่นให้พนักงานทุกคน สังคม และธุรกิจปรับตัวให้อยู่ร่วมกับโควิดได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีความสุข โดยยังคงยึดมั่นในจุดประสงค์องค์กร (Purpose Driven) พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven) ผ่าน Mega Project Betagro Transformation อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบอาหารคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภค เพื่อชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกคน

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร กล่าวว่า “ไม่ว่าสถานการณ์ใด เครือเบทาโกรยังคงยึดมั่นในจุดประสงค์องค์กร (Purpose Driven) เพื่อช่วยให้ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้นในราคาที่เป็นธรรม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven) เพื่อความรวดเร็วในการทำงานพร้อมแผนงานที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ผ่าน Mega Project Betagro Transformation โครงการยกระดับการทำงานของเครือเบทาโกร ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า คู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตทุกคนให้เดินหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยสู่สังคม ไม่ให้ห่วงโซ่การผลิตอาหารหยุดชะงัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดนี้

วันนี้ เราต้องปรับมุมมองที่มีต่อสถานการณ์โควิดว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ และเราต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้ ต้องหาความรู้ทำความเข้าใจเชิงลึก และให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัย รวมถึงรับฟังข้อมูลอย่างตระหนักแต่ไม่ตระหนก เครือเบทาโกรพร้อมดูแลพนักงานให้ปลอดภัย มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าโควิด ไม่ใช่วิกฤตที่ต้องฝ่าฟันเท่านั้น แต่คือโอกาสของการเปลียนแปลง และก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นร่วมกัน ผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถปรับตัวและเข้าใจได้ เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน”

โดยภายในงานตัวแทนคณะผู้บริหาร ยังร่วมส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพนักงาน ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแพทย์หญิง ลลนา ก้องธรนินทร์ ร่วมพูดคุยให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์การรับมือโควิด เพื่อให้พนักงานเบทาโกรทุกคนรู้เท่าทัน และปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับโควิดให้ได้ อย่างมั่นคง ปลอดภัยและมีความสุข

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com