ข่าว (News) สุกร (Pig)

ครม.อนุมัติงบกลาง 523 ล้านบาท ป้องกันโรค ASF ในหมู – ปศุศาสตร์ นิวส์

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลาง ปี 2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ งบประมาณจำนวน 523,244,500 บาท เนื่องจากการระบาดของโรคในประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มสูงขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบนำซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรผ่านตามแนวชายแดน

ที่ผ่านมามีการตรวจยึดการลักลอบการนำซากสุกรและผลิตภัณฑ์ จำนวน 2,708 ครั้ง ตรวจสอบพบมีเชื้ออหิวาต์ จำนวน 343 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ 22 กุมภาพันธ์ 2563) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เสนอของบประมาณ เพื่อใช้ในการชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ จำนวน 381 ล้านบาท สุกรจำนวน 77,578 ตัว ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค ตรวจวินิจฉัยและทำลายเชื้อโรค

รุปการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ดาวน์โหลดรายละเอียด : ครม. อนุมัติงบกลาง 523 ล้านบาทป้องกันโรค ASF

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com