ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ครั้งแรกของไทย “เพชรบุรีโมเดล” ส่งออกวัวไปเวียดนามทางเรือ

นับว่าเป็นครั้งแรกของไทยที่ก้าวสู่ระดับนานาชาติในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ทางเรือไปเวียดนาม โดยเฉพาะโคเนื้อไทย ปลอดสารเร่งเนื้อแดง โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) และโรคลัมปีสกิน (LSD) 2,000 ตัว/เดือน

นางสาวนวลละออง ศรีชุมพล นายกสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์ฯ ไทย (TLEX) เผยว่า ตามนโยบาย ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ให้สินค้าเกษตร ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โคเนื้อนับเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่รัฐบาลวางแผนที่จะใช้สร้างรายได้ใหม่ โดยการเปิดตลาดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศจีน อาเซียน และตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงและมีตลาดแน่นอน โดยประเทศไทยมีปริมาณโคเนื้อเพียงพอที่จะทำการส่งออกได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 500,000 ตัว

เวียดนาม เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีความต้องการโคเนื้อจากไทย เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการส่งออก และมาตรฐานการเลี้ยงโคเนื้อของไทย การที่เวียดนามตรวจพบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคไทยที่ส่งออกไปเวียดนาม จนเป็นเหตุให้เวียดนามห้ามนำเข้าโคจากไทยตั้งแต่ปลายปี 2565 เพิ่งกลับมาอนุญาตอีกครั้งในกลางปี 2566 โดยเพิ่มข้อกำหนดให้ไทยส่งออกได้เฉพาะฟาร์มที่ได้รับการรับรองว่าเป็นฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) และโรคลัมปีสกิน (LSD) เท่านั้น

การส่งออกโคเนื้อมีชีวิตไปยังเวียดนามที่มีความต้องการ 2,000 ตัว/เดือน โดยขนส่งทางเรือ จากเพชรบุรี ไปยังท่าเรือ Quy Nhon Port ประเทศเวียดนาม ระยะทางกว่า 900 ไมล์ทะเล มูลค่าส่งออก 1,440 ล้านบาทต่อปี ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการส่งออกโคเนื้อจากประเทศไทยไปยังประเทศเวียดนามโดยการขนส่งทางเรือ ซึ่งทางเวียดนามได้ทำ MOU และออกใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) แล้ว คาดว่าจะส่งโคมีชีวิตล็อตแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้

ขณะเดียวกันทางสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับนายศุภฤกษ์ หอมโชติ (อดิศรฟาร์ม 88) ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ฟาร์มโคที่ได้รับรองเป็นฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง จากกรมปศุสัตว์ ผลักดันโครงการต้นแบบ “เพชรบุรีโมเดล” ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมมากกว่า 100 ฟาร์ม และมีโคขุนมากกว่า 8,500 ตัว

ทั้งนี้การส่งออกโคเนื้อจึงเป็นการกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ และผู้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้ชุมชนเกษตรกรรมสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com