กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News)

คอนเฟิร์ม!!! เกาหลีเหนือประกาศ ASF ครั้งแรก ใกล้ชายแดนจีน – ปศุศาสตร์ นิวส์

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ยังคงระบาดไปทั่วเอเชีย เกาหลีเหนือเป็นประเทศล่าสุดที่ตรวจพบและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) รายงานว่าพบสุกรในฟาร์มสหกรณ์ Buksang ในเมือง Chagang-Do ใกล้กับชายแดนประเทศจีน ติดเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF) เป็นครั้งแรกของประเทศ

จากการรายงานของเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านการป้องกันโรคระบาด กระทรวงเกษตร เกาหลีเหนือ ระบุว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นเมื่อ 23 พฤษภาคม และได้รับการยืนยันในวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้มีการพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 77 ตัว จากสุกร 99 ตัว ในฟาร์มดังกล่าว

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หรือติดต่อสู่คน แต่เป็นอันตรายต่อสุกรโดยตรง ซึ่งโรคนี้พบครั้งแรกในประเทศจีน และแพร่กระจายไปยังประเทศมองโกเลีย เวียดนาม และกัมพูชา ส่วนไทยเรานั้นยังไม่พบการระบาดของโรค

อ้างอิง : brownfieldagnews

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com