ข่าว (News) สุกร (Pig)

คืบหน้า “อเมริกา” พัฒนาวัคซีน ASF ได้ผลดี – ปศุศาสตร์ นิวส์

ข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมหมูทั่วโลก “สหรัฐอเมริกา” กำลังพัฒนาวัคซีน ASF คืบหน้า ลดความรุนแรง-ตายได้

ในอนาคตโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) อาจไม่ใช่ภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมสุกรทั่วโลกอีกต่อไป เนื่องจากปัจจุบันสหรัฐอเมริกากำลังทำการทดสอบวัคซีนตัวใหม่ที่มีชื่อว่า ASFv-G-ΔA137R โดยวัคซีนนี้มีการกำจัดยีน A137R เนื่องจากตามรายงานในวารสาร Journal of Virology ที่เผยแพร่ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรายงานไว้ว่า จะสามารถลดความรุนแรงจากการติดโรคในสุกรได้อย่างมีนัยสำคัญ

นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์โรคสัตว์ในสหรัฐอเมริกา (Plum Island Center for Animal Diseases) อธิบายว่า สุกรที่ได้รับฉีดวัคซีนดังกล่าวนี้ มีการตอบสนองของ Antibody (แอนติบอดี) จำเพาะที่ดี เมื่อถูกทดสอบด้วยสายพันธุ์ของ PSA แล้ว จากการสังเกตสุกรหลังได้รับการทดสอบนี้ผ่านไปเป็นระยะเวลา 28 วัน พบว่า สุกรทั้งหมดยังคงมีสุขภาพแข็งแรง และวัคซีนนี้ยังไม่มีการแสดงปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับไวรัส แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีทดสอบเพิ่มเติมก่อนการนำไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์

ขอบคุณที่มา : มกอช. / https://euromeatnews.com/Article-New-ASF-vaccine-developed-in-the-US/4914 

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com