กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

จับ “แก๊งรับซื้อหมู” โกงตาชั่งพื้นที่บุรีรัมย์

ก่อนหน้านี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ได้จับกุมผู้ที่โกงเครื่องชั่งหมูมาแล้ว 3 ครั้ง

ปี 2565 จับกุม 2 ครั้ง ก่อเหตุในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.หนองคาย และ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูได้รับความเสียหายรวมประมาณ 70,000 บาท

ปี 2566 จับกุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยก่อเหตุในเขต อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูได้รับความเสียหายประมาณ 40,000 บาท 

“การกระทำในลักษณะนี้เป็นการเอาเปรียบเกษตรกรผู้เลี้ยงที่ได้ลงทุนลงแรงไปมากในการเลี้ยงหมูจนโตและขายได้ ดังนั้น กรมการค้าภายในจึงได้สั่งการให้กองชั่งตวงวัด บูรณาการร่วมกับ บก.ปคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมปราบปราบอย่างจริงจัง เมื่อพบผิดก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด”

สำหรับการจับกุมตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัดฯ ในปีนี้ รวม 285 คดี แบ่งเป็น (1) ใช้เครื่องชั่งที่ไม่มีคำรับรอง 197 คดี (2) เครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง 23 คดี (3) เครื่องชั่งเสื่อมสภาพ 10 คดี (4) โกงเครื่องชั่ง 4 คดี (5) บรรจุปริมาณไม่ครบตามที่แสดง 36 คดี (6) ไม่แสดงปริมาณบนสินค้าหีบห่อ 1 ราย และ (7) ไม่ปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้อง 14 คดี หากประชาชนหรือเกษตรกรพบเห็นการโกงเครื่องชั่งตวงวัดหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือแอพลิเคชั่น LINE @MR.DIT

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com