ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ชาวปศุสัตว์ เช็คด่วน! เกณฑ์”เยียวยา”น้ำท่วม รัฐบาลเตรียมงบ 2.3 หมื่นล้านบาท – ปศุศาสตร์ นิวส์

เกณฑ์ “เยียวยา” น้ำท่วม สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 2565 รัฐบาลเร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด เตรียมงบ 23,000 ล้านบาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด ส่วนเรื่องงบประมาณเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 23,000 ล้านบาท โดยการเยียวยาจะเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

สำหรับเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

ทั้งนี้เกณฑ์ให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ มีดังต่อไปนี้

โค อายุน้อยกว่า 6 เดือนจนถึงอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป อัตราตัวละ 13,000-35,000 บาท

กระบือ อายุน้อยกว่า 6 เดือนจนถึงอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป อัตราตัวละ 15,000-39,000 บาท โดยช่วยเหลือไม่เกินรายละ 5 ตัว

สุกร แพะ แกะ อายุ 1-30 วัน ตัวละ 1,500 บาท อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป ตัวละ 3,000 บาท โดยช่วยเหลือไม่เกินรายละ 10 ตัว

ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ อายุตั้งแต่ 1-21 วัน จนถึงอายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป อัตราตัวละ 20-100 บาท ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 1,000 ตัว

อ่านเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ปลีกย่อยฯ พ.ศ. 2564

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com