ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ยินดีนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนใหม่

นายสุรชัย สุทธิธรรม (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ (กลาง) โอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฯ ร่วมด้วย นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ (ขวาสุด) ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท บุรีรัมย์

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com