ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ซีพีเอฟ “Greenfarm” ฟาร์มหมูรักษ์โลก หนุนใช้พลังงานทดแทน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต่อยอดความสำเร็จมาตรฐาน Greenfarm” ฟาร์มสุกรรักษ์โลกเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ดันฟาร์มสุกรทุกแห่งใช้ระบบไบโอแก๊ส (Biogas) ผลิตก๊าซชีวภาพสร้างมั่นคงทางด้านพลังงาน เสริมพลังด้วยระบบโซล่าเซล เพื่อการใช้พลังงานธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายสมพร เจิมพงศ์ รอง​กรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับระบบการบริหารฟาร์มที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มสีเขียว หรือกรีนฟาร์ม (CPF Greenfarm) มาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งปัจจุบันฟาร์มของบริษัททั้ง 98 แห่ง ได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานฯเดียวกันทั้งหมด และให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ซีพีเอฟต่อยอดความสำเร็จจากระบบ Biogas หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของกรีนฟาร์ม ที่นอกจากจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับนำมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม ช่วยลดต้นทุนด้านไฟฟ้าได้ถึง 50-80% ของค่าไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในฟาร์มแล้ว ยังช่วยลดกลิ่น และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ประมาณ 370,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เป็นผลดีทั้งในแง่การประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน

ขณะเดียวกันบริษัทยังผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ เพื่อนำมาใช้ในส่วนต่างๆ ของฟาร์ม อาทิ ไฟสปอร์ตไลท์ และไฟส่องสว่าง ซี่งพบว่าผลประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ “โซลาร์ฟาร์ม” นำร่องในพื้นที่ฟาร์มสุกร แห่ง ได้แก่ ฟาร์มสุกรกาญจนบุรี ฟาร์มสุกรศรีเทพ ฟาร์มสุกรเพชรบูรณ์ ขนาดกำลังผลิต 250 กิโลวัตต์ และฟาร์มสุกรวิเชียรบุรี ขนาดกำลังผลิต 200 กิโลวัตต์ และอยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส อีก ฟาร์ม รวมกำลังไฟฟ้า 1.3 เมกะวัตต์ โดยแผนขยายไปยังฟาร์มอื่นๆ อีกในอนาคต

“การผลิตไฟฟ้าจากระบบ Biogas และโครงการโซลาร์ฟาร์ม จะกลายเป็นสองขุมพลังใหญ่เพื่อป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับฟาร์มสุกร โดยคาดว่าจะสามารถทดแทนการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ 100% ทำให้ฟาร์มสุกรสามารถผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดใช้เองได้ทั้งหมด นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าสำหรับฟาร์มแล้ว ยังเป็นการสร้างแหล่งพลังงานใหม่ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง” นายสมพรกล่าว

นอกจากนี้ ฟาร์มสุกรของซีพีเอฟยังมีการบริหารจัดการการใช้น้ำตามแนวทางการใช้ซ้ำ (Reuse) โดยนำน้ำที่ออกจากระบบ Biogas และผ่านการบำบัดจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด นำกลับมาใช้ ลดการใช้น้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติ รวมไปถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว หรือ “น้ำปุ๋ย” กลับไปใช้ประโยชน์ ทั้งรดต้นไม้ สนามหญ้า และแปลงผักปลอดสารที่ปลูกภายในฟาร์ม ขณะเดียวกัน ยังนำน้ำมาผ่านการฆ่าเชื้ออีกครั้ง เพื่อใช้ในการล้างโรงเรือน พร้อมทั้งแบ่งปันน้ำปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง ต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี น้ำปุ๋ยดังกล่าวช่วยให้พืชเติบโตเร็ว ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดี ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี บริษัทขอเป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรชุมชน และช่วยประเทศชาติไปพร้อมๆ กัน

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com