ข่าว (News) สุกร (Pig)

ตะวันออก นำร่องตัดวงจรลูกหมู 6,000 ตัว เริ่ม 11 มีนาคมนี้

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี – นายกสมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย พร้อมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกนำร่องโครงการตัดวงจรลูกสุกร 6,000 ตัวภายใน 1 เดือน โดยเริ่มตามกำหนด 11 มีนาคม 2567 นี้

นายสัตวแพทย์นพลิศ เสริมศักดิ์ศศิธร นายกสมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย เป็นประธานการประชุมหารือโครงการตัดวงจรลูกสุกรโดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้เลี้ยงสุกรในภาคตะวันออก ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จากการที่สภาวะราคาสุกรหน้าฟาร์มตกต่ำอย่างมาก ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยจากยอดการนำสุกรเข้าเชือดของกรมปศุสัตว์ในปัจจุบัน ที่มีการออกข่าวของกรมการค้าภายใน ที่มีปริมาณเข้าเชือดประมาณ 58,000 ตัวต่อวัน ที่เกินกว่าสภาวะปกติที่อยู่ในระดับ 50,000 ตัวต่อวัน จึงทำให้มีส่วนเกินที่ไปกดดันราคาของสุกรหน้าฟาร์มอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 8,000 ตัวต่อวัน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการตั้งโครงการนี้ขึ้นมาโดยใช้เกณฑ์ฟาร์มสุกรที่มีจำนวนแม่พันธุ์ตั้งแต่ 2,000 ตัวขึ้นไป โดยมีการตั้งเป้าหมายจำนวนการตัดวงจรอยู่ที่ 450,000 ตัว ตลอดระยะเวลา 90 วัน หรือเป็นการตัดวงจรเฉลี่ยวันละ 5,000 ตัว สำหรับโครงการทั้งประเทศ

จากการประเมินของผลผลิตสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีการบริโภคสูง จะมีส่วนเกินของผลผลิตอยู่ในระดับที่ไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศจากการประชุมร่วมกันในวันนี้ ที่จะผลักดันโครงการนี้ในลักษณะสมัครใจเฉพาะพื้นที่ก่อน ซึ่งจะเป็นการนำร่องและเกิดประโยชน์ต่อผลของปริมาณที่จะลดลงให้เข้าสู่จุดที่สามารถทำราคาได้เกินกว่าต้นทุน

ที่ประชุมมีมติขอความร่วมมือฟาร์มสุกรในพื้นที่แสดงความประสงค์ ในการจะส่งลูกสุกรเข้าสู่โครงการตัดวงจร ลดการผลิตซึ่งจะไม่มีการนำไปเข้าขุน โดยใช้เกณฑ์ดังนี้

– ฟาร์มที่มีแม่พันธุ์จำนวน 200 แม่พันธุ์ขึ้นไป

– การประเมินทั้งพื้นที่จำนวน 120,000 แม่พันธุ์

– การสมทบลูกสุกรจำนวน 5% จากจำนวนแม่พันธุ์

– จำนวนลูกสุกรที่ตัดวงจร รวมทั้งสิ้น 6,000 ตัว

– ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 เดือน เริ่มโครงการ 11 มีนาคม 2567 

ในขณะที่โครงการของภาครัฐยังคงต้องรองบประมาณซึ่งอาจจะทำให้การแก้ปัญหาราคาสุกรตกต่ำทั้งประเทศล่าช้า ซึ่งโครงการของภาคตะวันออกจะดำเนินการของบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ในภายหลัง เช่นกัน โดยจะมีการส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์ เพื่อขอความร่วมมือที่จะสนับสนุนลูกสุกรเพื่อทำโครงการตัดวงจรทำหมูหัน โดยด่วนที่สุด

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com