ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) วิชาการปศุสัตว์ (Livestock Article) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

“ทรูดิจิทัล คาว” เซ็นเซอร์วัวอัจฉริยะ เทคโนโลยีสุดล้ำสำหรับติดตามพฤติกรรมวัว – ปศุศาสตร์ นิวส์

บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย ผนึกกำลัง AllFlex (ออลเฟล็กซ์) ผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลโซลูชั่นของโลก และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการปศุสัตว์ไทยให้ก้าวสู่การเป็น Smart Farmers อย่างยั่งยืน และยกระดับอุตสาหกรรมฟาร์มโคของไทย เปิดตัว “ทรูดิจิทัล คาว” เซ็นเซอร์วัวอัจฉริยะ เทคโนโลยีการจับสัดดิจิทัล การติดตามพฤติกรรมและสุขภาพโคในฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานฟาร์ม ผลผลิตและการลดต้นทุน ครั้งแรกในประเทศไทย ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรไทย

คุณอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์ หัวหน้าหมู่บ้าน Tech Village กลุ่มดิจิทัล โซลูชั่น ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด เผยว่า เซ็นเซอร์วัวอัจฉริยะ ทรูดิจิทัล คาว” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) ช่วยในการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนมในประเทศไทย โดยจะนำอุปกรณ์ป้ายเบอร์หูสัตว์ (แท็กหูที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์) ติดที่หูของโค พร้อมกับป้อนข้อมูลเบื้องต้น เมื่อติดแท็กแล้วระบบจะใช้ระยะเวลาเรียนรู้พฤติกรรมของโคตัวนั้นประมาณ 10 วัน ก็จะสามารถเริ่มใช้งานได้

การติดตามพฤติกรรมของโคสามารถบอกถึงสุขภาพ วงรอบการเป็นสัด ช่วงระยะเวลาที่ควรผสม ลักษณะการกิน อาหารและการเคี้ยวเอื้อง รวมถึงอารมณ์ของโคด้วย

หลักการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวจะคล้ายกับ Smartwatch ของคนเรานั่นเอง ระบบจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ประมวลผลแล้วแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านแอพพลิเคชั่นใน Smartphone หรือเกษตรกรสามารถเรียกดูข้อมูลที่หลากหลาย รายตัวตามเบอร์ผ่านหน้าเว็บไซต์ อาทิเช่น ชื่อโค วันเดือนปีเกิด สถานะเป็นอย่างไร ให้นมมาแล้วกี่วัน รวมถึงระยะการเป็นสัด พร้อมกับคำนวณช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผสม อีกด้วย

แจ้งเตือนเกษตรกรทราบ

การทำฟาร์มโคนม สิ่งที่เกษตรกรจะได้ผลกำไรนั้น มาจากรายได้จากการขายนมและลูกโค การที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นก็คือ การเพิ่มผลผลิต ดังนั้นต้องมีการผสมพันธุ์ให้ได้มากที่สุด หรือเว้นช่วงท้องว่างน้อยที่สุด ประกอบกับต้องดูแลให้โคมีสุขภาพดี แข็งแรง ซึ่งหากเลี้ยงในปริมาณมากเกษตรกรจะต้องใช้เวลาในการจัดการมากขึ้นตามไปด้วย และโดยธรรมชาติของโคจะเป็นสัดค่อนช้างเร็วและสั้นมาก ในโคบางตัวเป็นสัดหรือป่วยไม่แสดงอาการ อาจทำให้การจับสัด คลาดเคลื่อนได้ หากพลาดช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้เกษตรกรเสียโอกาสที่จะได้รับรายได้ในส่วนนั้นไป

ซึ่งทั้งหมดนี้ “ทรูดิจิตัล คาว” เซ็นเซอร์วัวอัจฉริยะ ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรทราบ เพื่อสามารถจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฐมพยาบาลสัตว์ได้อย่างทันท่วงที เมื่อการจัดการฟาร์มมีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถดูแลโคได้อย่างตรงจุด ส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นตามไปด้วย

จากฟาร์มที่ได้มีการทดลองใช้ พบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 15 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการป่วยของโคในฟาร์มลดลง เปอร์เซ็นต์การสูญเสียต่ำลง การให้ผลผลิตน้ำนมจึงเพิ่มขึ้น รวมถึงเกษตรกรมีเวลาพักผ่อน หรือมีเวลาในการบริหารจัดการด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น ตามคอนเซ็ปท์ รู้ใจวัวลึกซึ้ง เพิ่มผลผลิตอย่างน่าทึ่ง

ทั้งนี้ ราคาเริ่มต้นแค่เพียง 199 บาทต่อเดือนต่อตัวเท่านั้น พร้อมเซ็ตอุปกรณ์ตัวรับส่งสัญญาณ การฝึกอบรมใช้อุปกรณ์ การดูแลหลังการขาย 7 วัน 24 ชม. สัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าใดๆ (ราคานี้ไม่ควรรอช้า)

โดยทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ภูมิใจที่ได้คิดค้น เพื่อช่วยเกษตรกรไทย ยกระดับภาคการเลี้ยงสัตว์อย่างโคเนื้อและโคนมในประเทศไทยให้ดีขึ้น ซึ่งต่อไปจะพาทุกท่านไปศึกษาและเรียนรู้กับฟาร์มที่มีการใช้งานจริงอย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page คลิกเลย : อาหารโค ซีพีเอฟ

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com