ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

ทำลายแล้ว! ของกลาง ซากไก่เถื่อนกว่า 6 ตัน จ.สงขลา

ปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์สงขลาดำเนินการต่อเนื่องทำลายซากสินค้าปศุสัตว์กว่า 6 ตัน ของกลางจากการจับกุมของชุดเฉพาะกิจพญานาคราช

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับรายงานจากนายสัตวแพทย์ ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา, ด่านกักกันสัตว์สงขลา ได้มีการดำเนินการทำลายซากสินค้าปศุสัตว์ของกลาง โดยมีพนักงานงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ และด่านศุลกากร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมเป็นพยานในการทำลายซากของกลาง ซึ่งซากสินค้าปศุสัตว์ที่ถูกทำลายนี้ มีน้ำหนักรวมกว่า 6 ตัน มูลค่ากว่า 400,000 (สี่แสนบาทถ้วน)

นายสัตวแพทย์ ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์เขต 9 กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการทำลายซากสินค้าปศุสัตว์ครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการตรวจค้นห้องเย็นและจับกุมโดยชุดเฉพาะกิจนาคราช เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ในพื้นที่ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พบซากสัตว์ปีก ตับไก่แช่แข็ง จำนวน 5,004 กิโลกรัม ที่มีบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดจากประเทศเพื่อนบ้าน ตีนไก่แช่แข็ง จำนวน 1,000 กิโลกรัม การดำเนินการทำลายซากสินค้าปศุสัตว์ครั้งนี้ มีการดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยได้นำซากสินค้าปศุสัตว์ไปทำลายตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ด้วยการฝังกลบในระดับความลึกไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร แล้วพ่นยาฆ่าเชื้อ และฝังกลบทับอีกชั้นในระดับไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร เพื่อความปลอดภัย และป้องกันโรคระบาดที่อาจจะปะปนในสินค้าปศุสัตว์ที่นำเข้าโดยผิดกฎหมาย

การปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการป้องกันโรคระบาดเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสัตว์ในประเทศตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายผ่านทาง Application DLD 4.0 หรือสายด่วน
กรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com