ข่าว (News) สุกร (Pig)

ทูตเกษตรบราซิล ยันไม่มีหมูบราซิลมาไทยโดยตรง 6 เดือนแล้ว

ทูตเกษตรบราซิลยืนยัน 6 เดือนที่ผ่านมาไม่มีหมูบราซิลมาไทยโดยตรงแล้ว สมาคมหมูต่อยอดประเทศผู้ส่งออกอื่นๆ พร้อมยื่น FAO สานช่วยเหลือ

15 สิงหาคม 2566 – สถานทูตบราซิล – ทูตเกษตรบราซิล ยืนยัน 6 เดือนที่ผ่านมาไม่มีหมูส่งโดยตรงมาประเทศไทย ชี้แจงกับผู้ประกอบการที่บราซิลแล้ว แต่แปลกใจภาพหมูบราซิลที่พบในประเทศไทยตรวจสอบจาก Label ปลายทางไม่ได้มาประเทศไทย เป็นสิงคโปร์บ้าง ฮ่องกงบ้าง

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พร้อมกรรมการสมาคมอีก 3 ท่าน ได้เข้าพบทูตเกษตรบราซิล นาง Ana Carolina Miranda Lamy และที่ปรึกษา Mr. Helio Caldas เพื่อหาทางออกไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรจากบราซิล ทำให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรภายในประเทศอย่างหนักในปัจจุบัน โดยสมาคมพร้อมเดินหน้ากับสถานทูตประเทศผู้ส่งออกอื่นๆ ที่แสดงแหล่งกำเนิดชัดเจนจากบรรจุภัณฑ์สุกรลักลอบ โดยจะประสานความช่วยเหลือจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ด้วย

โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ในต่างประเทศปรากฏมีการนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนเนื้อสุกรจากประเทศบราซิลชัดเจนตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2565 บราซิลจึงเป็นประเทศแรกที่สมาคมต้องทำงานเชิงรุกด้วยการเข้าพบเพื่อตัดไฟแต่ต้นลม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทูตเกษตรประเทศบราซิล

คุณ Ana Carolina กล่าวว่า ทางการบราซิลได้ประสานตรงกับผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสุกรในประเทศให้ตระหนักถึงประเทศไทยยังไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าเนื้อสุกรอย่างเป็นทางการ จึงทำให้ 6 เดือนให้หลังตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาไม่มีการส่งออกสินค้าสุกรโดยระบุปลายทางเป็นประเทศไทยเข้ามาอีก แต่กลับแปลกใจที่บรรจุภัณฑ์สินค้าสุกรจากบราซิลที่ปรากฏในตลาดเมืองไทย และจากการจับกุม เมื่อถอดรหัสจาก Label ปรากฏว่าเป็นข้อมูลการส่งปลายทางยังประเทศอื่นๆ ทั้งนั้น เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฮ่องกง และอื่นๆ แต่กลับมีสินค้าสุกรเหล่านี้ปรากฏในตลาดเมืองไทยเป็นจำนวนมาก โดยในที่ประชุมเป็นการเปิดข้อมูลจากทูตเกษตรบราซิลทั้งหมด เพราะสถานทูตเองเกาะติดเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิด ไม่ได้นิ่งนอนใจกับผลกระทบต่อเกษตรกรไทย

ซึ่งในประเด็นดังกล่าวทางสถานทูตได้มีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้องว่าปล่อยให้เกิดปรากฏการณ์นี้ได้อย่างไรแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ

นายสุรชัย สุทธิธรรม ได้หารือกับคณะกรรมการที่ร่วมเจรจาว่าจะเดินหน้ากับสถานทูตในประเทศไทยที่เหลือทั้งหมดที่มีชื่อปรากฏเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าสุกรลักลอบนำเข้า และจะประสานตรงไปยังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO เพื่อประสานความช่วยเหลือที่ผู้เลี้ยงสุกรเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อเป็นการระงับตั้งแต่ต้นทาง

โดยประเด็นที่นาง Ana Carolina กล่าวถึงพบสินค้าสุกรต้นกำเนิดจากบราซิลแต่เมื่อถอดรหัส Label เป็นปลายทางประเทศอื่น แต่มีสินค้าเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ที่เป็นโจทย์ใหญ่ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจะต้องเดินหน้าสืบค้นหาข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อไป เพื่อแก้ปัญหาตามวิถีทางในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งตอนนี้อยู่ในความดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ทั้งหมด

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com