ข่าว (News) สุกร (Pig)

นายกหมูราชบุรี แนะเกษตรกรอย่าเพิกเฉยสิทธิ์เยียวยาที่ควรได้

นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี ได้โพสต์แจ้งเตือนในกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์สมาชิก ว่า พวกเราชาวหมู สมาคมขอเปิดคําแนะนำสำหรับเกษตรกรรายย่อย – รายกลาง ที่เลื้ยงหมูขนาด 1-50 ตัว และขนาด 51-500 ตัว

ในกรณีเกิดปัญหาเรื่องโรคระบาดจนทําให้หมูตายจาก “การระบาดของโรค” จนทําให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบืยนเกษตรกรกับอำเภอไว้ ขอให้ดำเนินการดังนี้

พบเหตุต้องรีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อมาสํารวจ ทำบันทึก รายงานการเกิดโรคระบาด ทุกโรค เพื่อบันทึกความเสียหายเก็บไว้ เพื่อขอรับเงินเยียวยากับภาครัฐ บันทึกรายงานจะส่งถึงกรมปศุสัตว์ ไม่ต้องสนใจว่าภาครัฐจะมีเงินหรือไม่ แต่โดยหลักการต้องเยียวยา ขอให้ทุกฟาร์มที่เป็นเกษตรกรรายย่อย – รายกลาง ท่านมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา 70-75% ของความเสียหาย

เราขอแนะนําว่าอย่าเพิกเฉย มันเป็นเรื่องของเกษตรกรที่พึงได้รับจากภาครัฐ ขอให้ทุกฟาร์ม ย้ำว่า “รายเล็ก – รายกลาง” ท่านต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรส่วนจะได้เมื่อไหร่นั้นค่อยมาว่ากัน เพื่อที่เราจะได้เอาเงินเยียวยามาใช้ทำธุรกิจต่อไป ใครไม่แจ้งไม่มีย้อนหลังนะครับ รับทราบกันทั่วนะ เพื่อตัวท่านเอง

ลงท้ายด้วยความเป็นห่วงใยจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com