ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

บุกฟาร์มไก่ไข่ Cage Free ชมเทคโนโลยีการผลิตไข่เพื่อสุขภาพ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือซีพีเอฟ เปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัย และปลอดสารให้แก่ผู้บริโภค

นายบรรเจิด หอมบุญมา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจไก่-ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาฟาร์มวังสมบูรณ์​ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ หรือ แบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด (Cage Free) เพื่อขับเคลื่อนการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีจริยธรรม ตามนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์​ (Animal Welfare Policy) ที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กับคนไทย

“การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ เป็นการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน ในการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบ โดยมุ่งดำเนินการด้านสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยทางอาหารอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย ตอบสนองแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสนใจกับแหล่งที่มาของสินค้าควบคู่กับคุณภาพเพิ่มขึ้น” นายบรรเจิดกล่าว

ซีพีเอฟได้พัฒนาฟาร์มเลี้ยงแม่ไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ โรงเรือนระบบปิดที่มีการควบคุมโรค 100% ตามแนวทาง Biosecurity Hi-Tech Farming ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง ตามหลักอิสรภาพสัตว์ 5 ประการ (Five Freedoms of Animals) โดยแม่ไก่มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี อยู่อย่างสบาย ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ สามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติ มีพื้นที่ให้แม่ไก่ได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ โรงเรือนซีพีเอฟเลี้ยงแม่ไก่ 20,000 ตัว ความหนาแน่นอยู่ที่ 7 ตัวต่อตารางเมตร ซึ่งน้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ที่ 9 ตัวต่อตารางเมตร

หลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ซีพีเอฟนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการเลี้ยงสัตว์นั้น ช่วยให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดี ตามหลักมนุษยธรรม เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากความเครียด สามารถช่วยลดการใช้ยาปฎิชีวนะในสัตว์ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ซีพีเอฟยังใช้แม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษจากอเมริกา เพื่อให้ผลผลิตไข่ไก่มีคุณภาพสูง มีความสดมากกว่าไข่ไก่จากแม่ไก่สายพันธุ์เดิม และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาใช้ในโรงฟักลูกไก่ไข่ ซึ่งควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีห้องเก็บไข่ไก่ที่ควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม

การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค Cage Free Egg เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่มั่นใจได้ 100% ในคุณภาพและความปลอดภัยของไข่ไก่ ปัจจุบันไข่ไก่ Cage Free ของซีพีเอฟ ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากร้านอาหารชั้นนำอย่าง โมโม พาราไดซ์ ไว้วางใจเป็นลูกค้าเลือกใช้ไข่ไก่ CP Selection Cage Free Egg ทุกสาขา อีกทั้งเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่รักสุขภาพ จึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ อย่าง 7-Eleven

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com