ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

ปศุสัตว์ยันเฝ้าระวังป้องกันโรค ASF ในหมู เข้ม 24 ชม.

อธิบดีกรมปศุสัตว์ยันเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เข้ม ตรวจ 24 ชม. ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

(วันที่ 22 กันยายน 2564) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นโรคประจำถิ่นแถบทวีปแอฟริกา โดยเริ่มแพร่ระบาดไปที่ทวีปยุโรป จนมาถึงรัสเซียใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี ต่อมาถึงประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 กรมปศุสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้กองสารวัตรและกักกันเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากจีนและประเทศในกลุ่มเสี่ยง อาทิ ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า ฯลฯ สินค้าส่วนใหญ่ที่พบเป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ติดมากับสัมภาระ (Hand carry) การตรวจสอบมีทั้ง การตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ทางด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา สปป.ลาว พม่า มาเลเซีย ให้กำลังพล เจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนกันจากทั่วประเทศ

ผลการดำเนินการตรวจยึด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน รวมกว่า 6,482 ตัวอย่าง แบ่งเป็นด่านกักกันสัตว์สนามบิน 1,007 ตัวอย่าง และ ด่านกักกันสัตว์ชายแดน 5,475 ตัวอย่าง โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการ ตรวจสินค้าจากสัมภาระ เพื่อค้นหา/สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่มาจากสุกร ในหลายพื้นที่จากจุดตรวจสนามบิน / ท่าเรือ / ชายแดน และเข้มงวดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ได้แก่

1) ตรวจสอบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

2) ตรวจสุขภาพสัตว์

3) พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และซากสัตว์

4) บันทึกข้อมูลการตรวจสอบในระบบ e-Movement พร้อมทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจห้องเย็น จับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ประสานหน่วยงานอื่นร่วมหาข่าว ลาดตระเวน เฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสัตว์-ซากสัตว์จากต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ กรมปศุสัตว์ทำการตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงสถานที่จำหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภค ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สุกรที่วางจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย อีกทั้งเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์เมื่อใดให้มองหาสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com