ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ปศุสัตว์ ตรวจค้นแหล่งจำหน่ายอาหารสัตว์เถื่อน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระบุ สารวัตรไซเบอร์ กองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับตำรวจบก. ปคบ. บุกตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่ขายอาหารสัตว์เถื่อนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยอายัดอาหารสัตว์ที่ไม่ใบอนุญาตนำเข้าและจำหน่าย ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้สั่งการสารวัตรไซเบอร์ กองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์บูรณาการกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง ในหมู่บ้านฉัตรหลวง ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่าน DLD 4.0 ว่า มีการขายอาหารสัตว์ไม่มีทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ได้สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นจากศาล จากนั้นจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านนี้ซึ่งมีรั้วรอบขอบชิด พบอาหารสัตว์นำเข้าจำนวนมากและมีการแบ่งบรรจุเพื่อขาย โดยเจ้าของบ้านไม่สามารถนำใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังนี้

1. มาตรา 15 ไม่มีใบอนุญาตผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ มีโทษตามมาตรา 74 จำคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. มาตรา 56 (4) ผลิตเพื่อขาย นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียน แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ มีโทษตามมาตรา 86 วรรคแรก จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่อายัดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทั้งหมด พร้อมอุปกรณ์ผลิตไว้ที่บ้าน ดังนี้

– อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 506.2 กิโลกรัม มูลค่า 354,627 บาท

– สติ๊กเกอร์ 1,000 ดวง มูลค่า 4,000 บาท

– ถุงบรรจุ 1,000 ใบ มูลค่า 3,000 บาท

– เครื่องซีลปากถุง 1 เครื่อง 195 บาท

โดยอายัดไว้ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมาย คณะพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ที่แบ่งขาย จำนวน 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 500 กรัม 3 ถุง รวมทั้งหมด 9 ถุง เพื่อส่งห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ตรวจสอบ จากนั้นเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่ บก.ปคบ.

นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวย้ำว่า การลักลอบนำเข้าและจำหน่ายอาหารสัตว์เถื่อนเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์จึงเข้มงวดในการกำกับดูแลด้านคุณภาพมาตรฐานอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์ และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด โดยสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ทาง Application DLD 4.0 หรือกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โทรศัพท์ 02 159 0406-7 ต่อ 104

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com