ข่าว (News) สุกร (Pig)

ปศุสัตว์ ตรวจ 2 ห้องเย็นนครปฐม พบซากสุกรเถื่อน อายัดกว่า 1 ตัน – ปศุศาสตร์ นิวส์

ปศุสัตว์ตรวจ 2 ห้องเย็น นครปฐม พบซากสุกรเถื่อนลักลอบนำเข้า อายัดได้กว่า 1 ตัน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ตามที่ท่าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์คุมเข้มตรวจสอบการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า และป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ที่อาจมาจากซากสัตว์ที่ลักลอกนำเข้ามาในประเทศไทยนั้น กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดวันที่ 20 กันยายน 2565 จากการได้รับรายงานมีการลักลอบนำเข้าซากสัตว์มาเก็บที่ห้องเย็นนครปฐม จึงได้สั่งการด่วนให้ลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการการพิเศษพญาไท ร่วมกับกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบัญชาการสอบสวนกลาง ได้ประสานกำลังร่วมตรวจสอบการลักลอบขนส่งเนื้อสุกรเถื่อนมาที่ห้องเย็นของ จ.นครปฐม จำนวน 2 แห่ง ผลการตรวจสอบ ดังนี้

ห้องเย็นแห่งที่หนึ่ง พบว่าห้องเย็นดังกล่าวเป็นสถานที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าบริษัท ไม่ได้เปิดให้บริการรับฝากแช่ สินค้า จึงได้ขอตรวจสอบเอกสารใบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ใบอนุญาตทำการค้า หรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ ผลตรวจสอบ พบมีใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ และจากการตรวจสอบห้องเย็นพบสามชั้นสุกรแช่แข็ง จำนวน 500 กก. ไม่สามารถนำใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด มาแสดงได้
และได้ตรวจสอบห้องเย็นแห่งที่ 2 พบมีตู้คอนเทนเนอร์ทำความเย็น จำนวน 2 ตู้ ในตู้คอนเทนเนอร์พบมีซากสัตว์ประกอบด้วย (สามชั้นแผ่น) จำนวน 67 กล่อง น้ำหนักรวมจำนวน 804 กิโลกรัม พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจสอบเอกสารใบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ ผลการตรวจสอบพบว่า ไม่สามารถนำใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด และใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ มาแสดงให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ จึงได้ทำการอายัดสินค้าไว้ทั้งหมด ซึ่งจากห้องเย็นทั้งสองแห่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อายัดสามชั้นสุกรแช่แข็งไว้ทั้งสิ้นรวม 1,304 กิโลกรัม และได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำเอกสารมาแสดงภายใน 15 วัน

หากไม่สามารถนำมาแสดงภายในกำหนด จะร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานสอบสวนตามกฎหมายต่อไป โดยการกระทำผิดดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ตามที่กําหนดในประกาศดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์หรือ ซากสัตว์ ผู้ใดทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน มีบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้มีประกาศเรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ในชนิดสัตว์สุกรและหมูป่า ทำให้การเคลื่อนย้ายซากสุกรทุกครั้ง ต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายในพื้นเขตโรคระบาด ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดตัวอย่างซากสัตว์สุกรแช่แข็งข้างต้น ส่วนจำนวนที่เหลือได้อายัดไว้ยังสถานที่ดังกล่าว เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์หาเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือ www.dld.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงPasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com