ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

ปศุสัตว์ ลุยตรวจห้องเย็นรอบใหม่ กัน “กักตุนสินค้า” ได้ต่อเนื่อง – ปศุศาสตร์ นิวส์

ปศุสัตว์คุมเข้มสานนโยบายนายกและรัฐมนตรีเกษตร ตรวจสอบห้องเย็นรอบ 3 จำนวน 50 แห่ง 7 จังหวัด กัน “กักตุนสินค้า” ได้ต่อเนื่อง

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยและให้ความสำคัญในกรณีที่อาจมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกรเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเครือข่ายปฏิบัติงานเร่งตรวจสอบห้องเย็นเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมหน่วยงานเครือข่ายสนองนโยบาย ได้สนธิกำลังไล่ตรวจสอบห้องเย็นรอบใหม่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นรอบที่ 3 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน- 23 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการตรวจสอบและการดำเนินการตามกฎหมาย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดังนี้

รายงานผลการตรวจสอบห้องเย็นประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 พื้นที่ที่เข้าตรวจสอบรอบใหม่รอบที่ 3 จำนวน 50 แห่ง ในจังหวัดตาก น่าน ระยอง นครศรีธรรมราช สระแก้ว เชียงราย และเชียงใหม่ ตรวจพบซากสุกรจำนวน 198,394.01 กิโลกรัม รวมจำนวนตรวจพบซากสุกรที่พบในห้องเย็นรอบใหม่ (รอบที่ 3) รวมสะสมตั้งแต่ 27 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 12,008,481.76 กิโลกรัม จากห้องเย็นรอบสามทั้งหมด 287 แห่ง (รอบแรกผลการตรวจสอบซากสุกรสะสมตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2565 พบซากสุกรจำนวน 25,378,161.810 กิโลกรัม รอบสองตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2565 พบซากสุกรจำนวน 18,467,365.00 กิโลกรัม)

สำหรับรายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 21/2565) วันพระที่ 23 พฤษภาคม 2565 ภาพรวมปริมาณผลผลิตสุกรทั้งประเทศยังคงเพียงพอกับความต้องการบริโภค แม้บางภูมิภาคยังต้องเคลื่อนย้ายจากภูมิภาคอื่น โดยห้างค้าปลีกตั้งราคาชิ้นส่วนเนื้อแดง สะโพก หัวไหล่ จูงใจที่ 169-189 บาต่อกิโลกรัม โดยชิ้นส่วนชนิดอื่นๆ เป็นไปตามโครงสร้างราคาตามความต้องการของตลาด หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2565 การผ่อนคลายสถานบันเทิงจะเป็นปัจจัยเพิ่มความต้องการบริโภค ผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานอาหารสัตว์ทะยานขึ้นต่อในสัปดาห์นี้ ในช่วง 13.10-13.40 บาทต่อกิโลกรัม โดยข้าวสาลีในต่างประเทศที่เป็นตัวทดแทนส่วนขาดของข้าวโพดขยับราคาไปเกิน 15 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว สำหรับราคาลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่าหากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือ www.dld.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com