ข่าว (News) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ปศุสัตว์ สุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดงฟาร์มโคขุน สงขลา

กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 9 ร่วม ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน สุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดงฟาร์มโคขุน สงขลา

เมื่อวันที่ 15​ กุมภาพันธ์ 2566​ กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 9 ร่วมกับชุด ฉก.กองสารวัตรและกักกัน​ ดำเนินการเข้าตรวจสอบฟาร์มโคขุน พื้นที่จังหวัดสงขลา 2 แห่ง ได้แก่

1.ฟาร์มโคขุน พื้นที่อำเภอหาดใหญ่​ ผู้ประกอบการยอมรับว่าใช้สารเร่งเนื้อแดง (ขนมวัว) โรยลงในรางอาหารโคจริง เมื่อตรวจด้วย strip test พบให้ผลเป็นบวก จึงได้ทำการเก็บตัวอย่างวัตถุต้องสงสัยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และอายัดโค 67 ตัว และวัตถุต้องสงสัย 3 รายการ

2.ฟาร์มโคขุน อำเภอรัตภูมิ​ จังหวัดสงขลา สุ่มเก็บปัสสาวะโคขุน 3 ตัวอย่าง ตรวจสอบด้วย strip test ให้ผลเป็นบวก จึงได้เก็บตัวอย่างอาหารโคขุน 2 ตัวอย่าง พร้อมปัสสาวะโค 3 ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และอายัดโคขุน 12 ตัว และอาหารโคขุน 344 กระสอบ

หากผลทางห้องปฏิบัติการเป็นบวกจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ตามมาตรา 6(4) ผสมวัตถุต้องห้ามลงในอาหารสัตว์ มีโทษตามมาตรา 71 จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com