ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ปศุสัตว์ ห่วงเกษตรกรถูกหลอกให้ซื้อวัคซีนลัมปี สกิน เถื่อน ย้ำห้ามหลงเชื่อเด็ดขาด

อธิบดีกรมปศุสัตว์ “สรวิศ” ชี้แจงด่วนหวั่นเกษตรกรถูกหลอกซื้อวัคซีนลัมปี สกินเถื่อน หลังพบประกาศขายผ่านออนไลน์ ชี้ได้ไม่คุ้มเสีย ให้รอวัคซีนที่กรมปศุสัตว์นำเข้าถูกกฎหมายจากแอฟริกาใต้ ปลายเดือน พ.ค.นี้ ล๊อตแรก 6 หมื่นโด๊ส ที่จะฉีดตามแผนที่กำหนด

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ได้เกิดกรณีหลอกลวงเกษตรกรในหลายจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือที่เลี้ยง ว่ามีวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวเข้ามาจำหน่าย โดยมีการขายตรงกับเกษตรกรและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ภายใต้แพลตฟอร์มต่างๆ กรมปศุสัตว์มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร อย่าได้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีที่มีการนำเข้าวัคซีนมาอย่างผิดกฎหมาย และนำมาหลอกขายให้กับเกษตรกร

“ขอเรียนเกษตรกรทุกคนว่า วัคซีนที่มีการโฆษณาขายขณะนี้ ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. การเผยแพร่ดังกล่าว อาจจัดเป็นการโฆษณายา โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นวัคซีนเถื่อนที่มีการลักลอบนำเข้า หากเกษตรกรหลงเชื่อและนำมาใช้จะยิ่งส่งผลเสียให้กับเกษตรกร เพราะนอกจากต้องเสียเงินในการซื้อเป็นจำนวนมากแล้ว ยังอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการทำให้โรคลัมปี สกิน เกิดการระบาดเป็นวงกว้างมากกว่าในปัจจุบัน และอาจนำไปสู่การกลายพันธุ์ ที่จะสร้างความเสียให้เป็นอย่างมากต่อภาคปศุสัตว์ของประเทศไทย ดังนั้นขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อและใช้วัคซีนเถื่อนดังกล่าว”

ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้าวัคซีนที่ถูกต้องตามกฎหมายว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดให้ วัคซีนสำหรับมนุษย์และวัคซีนสำหรับสัตว์ ต้องได้รับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตก่อนออกจำหน่าย หรือ ส่งมอบให้ผู้ใช้ นอกจากนี้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 กำหนดให้ผู้ผลิตและนำเข้าวัคซีนสำหรับมนุษย์และสัตว์ ต้องมีใบอนุญาตและนำวัคซีนมาขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โดยทุกครั้งที่มีการผลิต หรือ นำเข้าวัคซีน ที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียน และได้รับเลขทะเบียนตำรับยา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การที่ต้องได้รับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตก่อนนำออกจำหน่าย หรือ ส่งมอบให้ผู้ใช้ด้วย เนื่องจากกระบวนการผลิตวัคซีนมีความซับซ้อนสูง หากมีข้อบ่งพร่องจะส่งผลต่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ของวัคซีนที่นำมาใช้

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ในประเทศไทย มีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียว ที่รับอนุญาติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ให้สามารถนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยความคืบหน้าในการนำเข้า ทางกรมปศุสัตว์ ได้ติดต่อและสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน จากประเทศแอฟริกาใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวัคซีนล๊อตแรกจะเข้ามาถึงประเทศไทยภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

“วัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน จะมีการนำเข้ามาเป็นล๊อต โดยล๊อตแรกที่จะมาถึงช่วงปลายเดือน พ.ค.นี้ จำนวน 60,000 โด๊ส ทั้งนี้การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันแก่โค-กระบือของเกษตรกร จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน ซึ่งทำหน้าที่กำหนดโยบาย ประกาศหลักเกณฑ์ และมาตรการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคลัมปี สกินในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก หรือ OIE และมาตรฐานสากลอื่นๆ ขณะนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางกรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะไว้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนแก่โค-กระบือของเกษตรกรตามแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน กำหนดมาได้ทันที”

“ขอฝากถึงเกษตรกรทุกท่านว่า ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ได้มีคำสั่งตรงถึงกรมปศุสัตว์ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วที่สุด ตนเองในฐานะอธิบดีกรมปศุสัตว์ และข้าราชการกรมปศุสัตว์ทุกคน จึงพร้อมที่จะทำงานเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคลัมปี สกินในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และเกษตรกรทั่วประเทศ” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com