ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ปศุสัตว์ เปิดขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ ง่ายๆ ใช้แค่บัตรประชาชน – ปศุศาสตร์ นิวส์

ขอเชิญชวนผู้เลี้ยงปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ  แกะ ไก่ เป็ด นกกระทา สุนัข แมว รวมทั้งสัตว์อื่น เช่น ช้าง ม้า ลา ล่อ อูฐ กวาง นกอีมู นกกระจอกเทศ นกสวยงาม และจิ้งหรีด เป็นต้น ไปแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้แล้ววันนี้ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ท่านเลี้ยงสัตว์ ในวันเวลาราชการ

ขึ้นแล้วจะได้อะไร? ได้เยอะ เช่น…

1.ได้ช่วยชาติ ทางราชการจะได้มีข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยง สถานการณ์การเลี้ยง ปริมาณผลผลิต ฯลฯ เพื่อนำไปวางแผนการพัฒนา การช่วยเหลือด้านแปรรูป/การตลาด ฯลฯ

2. ได้ช่วยตัวสัตว์ เมื่อทางราชการมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ก็จะสามารถวางแผนงานได้ถูกต้อง จัดยา/วัคซีน มาช่วยป้องกันโรคได้ครบถ้วน สัตว์จะไม่เป็นโรคและให้ผลผลิตดี รวมทั้งการแปรรูปและการจำหน่าย ทางราชการ ก็จะสามารถช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

3. ได้ช่วยตัวเกษตรกรเอง ผู้เลี้ยงจะได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเลี้ยง การแปรรูป การตลาด และด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เมื่อสัตว์ให้ผลผลิตดี ผู้เลี้ยงก็จะมีรายได้มากขึ้น เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น ฝนแล้ง น้ำท่วม โรคระบาดต่างๆ (รวมทั้ง covid-19) ทางราชการก็อาจจะมีมาตรการมาช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสม โดยจะช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น

ขึ้นอย่างไร..ที่ไหน?
ง่ายๆ เพียงถือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหลักฐานภาพถ่ายการเลี้ยงไปแจ้งที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์อยู่ ในวันเวลาราชการเท่านั้น จากนั้นก็ไปแจ้งปรับปรุงข้อมูล เพียงปีละครั้ง หรือจะปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเอง ทางแอพพลิเคชั่นในมือถือก็ได้

ไม่ยากเลยใช่ไหม รีบไปแจ้งได้เลย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกำลังรอบริการท่านอยู่นะจ๊ะ

สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือกรมปศุสัตว์ โทร.02-653-4444 ต่อ 2321

ขอบคุณ : สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com