ข่าว (News) สุกร (Pig)

ผู้ต้องหาลักลอบนำเข้าหมูแช่แข็ง เข้ามอบตัวอีกหนึ่งราย

ผู้ต้องหาลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็ง เข้ามอบตัวอีกหนึ่งราย หลัง DSI ออกหมายจับ

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็ง (คดีพิเศษที่ 59/2566) จนปรากฏพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากร โดยเจตนาจะฉ้ออากร ที่ต้องเสียสำหรับของนั้นๆ โดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560 มาตรา 243 มาตรา 244 และนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช 2558 มาตรา 31 ประกอบมาตรา 68 ประกอบประมวลฎหมายอาญามาตรา 83 จึงได้ขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาต่อศาลอาญา

โดยในวันนี้ นางสาวเจนจิรา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 3544/2566 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 พร้อมด้วยทนายความ ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับชุดปฏิบัติการของศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ส่วนสืบสวนสะกดรอยและการข่าว ได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวทราบแล้วจึงควบคุมตัวส่งให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com