ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry) สุกร (Pig)

ผู้เลี้ยงปรับ Supply “หมู-ไก่” หลังภาคเหนือหมูขาดแคลน หวั่นราคาหมูแพง – ปศุศาสตร์ นิวส์

ผู้เลี้ยงเร่งปรับ Supply ทั้งชิ้นส่วนและโยกสุกรขุนส่งออกให้ภาคเหนือแทน หลังประชุมพาณิชย์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ – ผู้เลี้ยงรายใหญ่ส่วนกลางใช้ช่องทางค้าส่งค้าปลีกของตัวเองและอื่นๆ สนับสนุน Supply ผู้บริโภคภาคเหนือต่อเนื่อง

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้ร่วมประชุมกับอธิบดีกรมการค้าภายในคนใหม่นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม และนายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการค้าภายใน ห้างค้าปลีก บริษัทผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ โรงฆ่าชำแหละ ตลาดสด ตลาดกลาง และกลุ่มผู้ประกอบการไก่เนื้อทั้งห่วงโซ่

ในการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการสินค้าสุกรและไก่เนื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่กรมการค้าภายใน เพื่อแก้ปัญหาอุปทานส่วนขาดของสุกรและอุปทานส่วนเกินของไก่เนื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่เป็นผลจากการหยุดเลี้ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ยังคงมีการระบาดของโรค ASF ในสุกร ในขณะที่ผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่รายกลางในภาคเหนือต่างบริหารความเสี่ยงโดยการลดกำลังการผลิตลงมา โดยเน้นเลี้ยงในฟาร์มที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพสูงสุด

มติกรณีอุปทานส่วนขาดในพื้นที่ภาคเหนือ ให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ร่วมกับสมาชิกสมาคมฯ และบริษัทผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ จัดหาสุกรมีชีวิตหรือเนื้อสุกรชำแหละเพื่อกระจายไปจำหน่ายในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่อื่นที่มีปัญหาอุปทานไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

ในประเด็นดังกล่าว สมาคมฯ ได้มีหนังสือถึงบริษัทผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ โดยล่าสุดบริษัทส่วนใหญ่ได้แจ้งว่าได้ดำเนินการจัด Supply ไปยังภาคเหนือในลักษณะชิ้นส่วนผ่านช่องทางของบริษัท และห้างค้าปลีก ส่วนหนึ่งโยกจำนวนสุกรขุนมีชีวิตส่งออก เพื่อส่งไปภาคเหนือแทนตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันช่องทางห้างค้าปลีกรายใหญ่ที่มีหลายขนาดยังคงเป็นช่องทางของผู้บริโภคที่กระจายทั่วไทยแทบจะทุกตำบลสำหรับขนาดมินิบ้าง Express บ้าง ในราคาสุกรเนื้อแดงไม่เกินช่วงกิโลกรัมละ 150-160 บาท นับตั้งแต่เกิดกระแสสื่อเรื่องหมูแพงช่วงกลางปีที่แล้ว จนหลังประชุมกรมการค้าภายใน 20 กรกฎาคม 2563 ที่ยังสามารถคงระดับราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรนี้จนถึงปัจจุบัน ที่สามารถบรรเทาภาระของผู้บริโภคมาได้ จนเกิดการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19

สำหรับไก่เนื้อถือเป็นจังหวะดีที่จะจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคไก่เนื้อให้มากขึ้นตามที่ประชุมประสงค์แก้ปัญหานี้ด้วย เพื่อช่วยลด Supply ส่วนเกินในขณะนี้ โดยสถานการณ์ราคาไก่เนื้อล่าสุดสัปดาห์ที่ 4/2564 จากรายงานของ CPF ราคาอ่อนตัว โดยภาพรวมปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์เริ่มมีตัว สัปดาห์ถัดไปแนวโน้มราคายืนอ่อน ภาคเหนือตอนบนราคาต่อกิโลกรัมยืนอยู่ที่ 31-32 บาท แนวโน้มราคายืนอ่อน ภาคเหนือตอนล่างราคาอยู่ที่ 31-32 บาท แนวโน้มราคายืนอ่อน ภาคอีสานราคาอ่อนตัว แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบนราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก 37-38 บาท อีสานล่าง ราคา 30-33 บาท,ไก่เล็ก 33-35 บาท ภาคกลาง-ภาคตะวันออก-ภาคตะวันตกราคาคงตัว ปริมาณตัวเริ่มสะสมแนวโน้มราคายืนอ่อน ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 28-29  บาท

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแต่ละภูมิภาคยังคงติดตาม Supply เพื่อการบริโภคเนื้อสุกรที่เพียงพอสำหรับภายในประเทศเป็นอันดับแรก ในขณะที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในรูปกลุ่มกากถั่วเหลืองราคากระโดดสูงจาก 13 บาท เป็น 17 บาท ในขณะที่ต้นทุนเพื่อความเข้มงวดกับความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มที่ต้องเข้มงวดตลอด เฉลี่ยเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มอีกเฉลี่ยตัวละ 300 บาท

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com