ข่าว (News) สุกร (Pig)

ผู้เลี้ยงหมูเสนอรัฐแก้ “หมูเถื่อน” ฟื้นฟูฟาร์มสุกรในประเทศ ก่อนเสียหายหนักทั้งระบบ – ปศุศาสตร์ นิวส์

ผู้เลี้ยงหมูเสนอรัฐแก้ไขการลักลอบนำเข้าหมู ฟื้นฟูฟาร์มสุกรในประเทศ ก่อนเสียหายหนักทั้งระบบ

นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสกุรจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การประกอบอาชีพฟาร์มปศุสัตว์ โดยเฉพาะสุกรต้องเน้นการดูแลสุขภาพสุกรอย่างเข้มงวด เนื่องจากปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่และโรคประจำถิ่นเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาภาคตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี ให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการด้วยดี ทั้ง BCG สาขาเกษตรบูรณาการเชิงพื้นที่นำร่อง Pig Sandbox เพื่อฟื้นฟูฟาร์มสุกรที่ได้รับผลกระทบจาก FMD และ ASF ถือเป็นอุปสรรคสำคัญ ที่ภาครัฐต้องเข้มงวดและให้ความสำคัญ

ขณะนี้มีเนื้อหมูถูกลักลอบนำเข้ามาขายในราคาถูกเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากเป็นการทำลายอุตสาหกรรมเนื้อหมูของไทยแล้ว ยังเป็นการนำโรค ASF กลับเข้ามาในระบบอีกครั้ง อีกทั้งเนื้อหมูที่ถูกลักลอบนำเข้ายังวางจำหน่ายและมีอยู่ทั่วไปในตลาดเป็นเนื้อหมูแช่แข็งจากภูมิภาคยุโรป อีกทั้งมีรายงานการแพร่ระบาดของ ASF ที่เยอรมันนี ทำให้เนื้อหมูที่ถูกลักลอบนำเข้ามาต้องถูกทำลายลง หากปล่อยให้อยู่ในระบบอาจเกิดการแพร่เชื้อสู่สุกรในฟาร์มได้ ซึ่งมีผลต่อระบบ supply ส่วนเกิน และเชื้อไวรัสในระบบที่พร้อมติดต่อได้ตลอดเวลา ขอให้ทางภาครัฐวางมาตรการเพื่อจัดการกับการลักลอบนำเข้าหมูอย่างเร่งด่วนที่สุด

ด้านนายสัตวแพทย์วรวุฒิ ศิริปุณย์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งข้อสังเกตว่า เนื้อหมูที่ลักลอบนำเข้าในช่วงนี้มีราคาที่ต่ำกว่าราคาในตลาดมาก แต่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งโลกมีราคาแพง ยกเว้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านเราที่ยังราคาอยู่ที่ 12-13 บาทต่อกิโลกรัม โดยข้าวโพดในต่างประเทศรวมต้นทุนค่าขนส่งแล้วต่ำกว่าไทยไม่มาก ในขณะที่ข้าวสาลีเริ่มทยอยปรับลงเล็กน้อย ดังนั้นเนื้อหมูที่ลักลอบหรือที่ตลาดเรียกว่า “หมูกล่อง” มีราคาเสนอขายต่ำมากนั้น มั่นใจว่าเป็นหมูติดเชื้อ ASF ทั้งหมด ซึ่งผู้แทนจากสมาคมเลี้ยงหมูแต่ละภาค แสดงความกังวลต่อการรับมือของเนื้อหมูติดเชื้อ ASF ที่ถูกลักลอบนำเข้ามา หากไม่มีมาตรการที่แน่ชัดอาจส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมเนื้อหมูทั้งระบบ

ขอบคุณที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com