ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ร่วมหาทางออกปัญหา “ไข่ตกต่ำ”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ได้มีการจัดงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ที่หมดวาระ ที่สำคัญมีการจัดเสวนาเรื่อง “ไก่ไข่ ความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศไทย” ณ ห้องอุบลรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ในงานมีบริษัทเอกชนร่วมออกบูธและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก การประชุมครั้งนี้ได้มีการโหวตเลือกนายกสมาคมฯ คุณสุเทพ สุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้อีกสมัย

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่” โดย รศ.สพญ.อุษา เชษฐานนท์ คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ “ทิศทางที่เปลี่ยนไปของไก่ไข่ไทย” โดย นสพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง/คน

ปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อ “ไข่ไก่…ความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศไทย” ดำเนินรายการโดย คุณปกรณ์ โคนันทน์ (ชูสินฟาร์ม สตูล) และมีผู้เข้าร่วมรับฟังถามถึงปัญหาต่างๆ จากคณะเสวนา เช่น ราคาประกาศ สามารถประกาศเป็นราคาเดียวได้หรือไม่ , “ภาคใต้โมเดล” สามารถใช้กับภาคอื่นได้หรือไม่ , คุณคิดว่าอุตสาหกรรมไก่ไข่ควรมีเกษตรกรรายย่อยอยู่ในอุตสาหกรรมหรือไม่ จากการค้าเสรี และมีความเป็นไปได้หรือไม่ในการฝังชิพในพ่อแม่พันธุ์และปู่ย่าพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งทั้งคณะสามารถให้ความกระจ่างและไขข้อสงสัยดังกล่าวได้

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com