กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News) สุกร (Pig)

พม่า คอนเฟิร์มพบการระบาดโรค ASF ในสุกร – ปศุศาสตร์ นิวส์

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) รายงานพบการระบาดครั้งแรกของโรค ASF ในสุกร ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) จากการเก็บตัวอย่างมาจากหมู่บ้าน Wan Nwe ซึ่งเป็นจุดระบาดระหว่างจังหวัด Mong la และจังหวัด Keng Tung (เชียงตุง) เขตรัฐฉาน ทางตะวันออกของพม่า นำไปทดสอบที่ห้อง Lab ในเมืองย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ หลังจากสุกรป่วยตาย 12 ตัว จากฟาร์มที่เลี้ยงทั้งหมด 65 ตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com