ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

พรุ่งนี้! ไข่ไก่ปรับลงเหลือ 3.50 บาท/ฟอง หลังกำลังซื้อถดถอย

พรุ่งนี้ ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรปรับลงเหลือ 3.50 บาทต่อฟอง หรือแผงละ 9 บาท หลังสถานการณ์ราคาไข่ไก่ยังไม่คลี่คลายตั้งแต่ปีใหม่ ไข่ล้นตลาด ซื้อ-ขายชะงัก กำลังการซื้อผู้บริโภคถดถอย

“ชมรมผู้ค้าไข่กรุงเทพมหานคร” แจ้งสมาชิกชมรมฯ ถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ณ ปัจจุบัน ว่า เนื่องด้วยการประกาศขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายเป็นวงกว้าง เนื่องจากปริมาณไข่อีกหลายพื้นที่ยังไม่คลี่คลายตั้งแต่เทศกาลปีใหม่เป็นต้นมา ทำให้การซื้อ-ขายชะงักงัน ส่งผลกระทบต่อตลาดเป็นอย่างมาก ดังนั้น คณะทำงานของชมรมฯ จึงได้ปรึกษาหารือและเห็นพ้องไปในแนวทางเดียวกันว่า ราคาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 3.50 บาท/ฟอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างชัดเจนและทั่วถึง

ทั้งนี้ย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ที่ผ่าน เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อย จำกัด ได้ออกประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ อยู่ที่ฟองละ 3.80 บาท (น้ำหนัก 20.5 กก.ขึ้นไป) หรือปรับขึ้นแผงละ 9 บาท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 (สัปดาห์ที่แล้ว)

ล่าสุดเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ออกประกาศ ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ณ ปัจจุบัน ปรับลง 20 สตางค์/ฟอง ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม อยู่ที่ฟองละ 3.60 บาท (น้ำหนัก 20.5 กก.ขึ้นไป) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 เช่นกัน

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com